Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2018

Djurslag Skåne län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 37 607 319 387 11,8
Kor, uppfödning av kalvar 38 275 214 257 17,9
Kvigor, tjurar och stutar 70 984 498 176 14,2
Kalvar, under 1 år 69 319 474 817 14,6
Baggar och tackor 33 724 295 912 11,4
Lamm 34 502 291 235 11,8
Galtar för avel 349 1 532 22,7
Suggor för avel 40 355 130 302 31,0
Slaktsvin >20 kg 239 250 900 866 26,6
Smågrisar <20 kg 111 536 360 549 30,9
Höns 1 376 740 7 699 306 17,9
Värpkycklingar 370 903 1 926 766 19,3
Slaktkycklingar 958 732 9 196 953 10,4
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 216 185 1 506 637 14,3
Får 68 225 587 147 11,6
Svin 391 489 1 393 249 28,1
Höns 2 706 375 18 823 025 14,4

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2009-2018

Skåne län

                   

Djurslag                 

2009        

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

Kor, mjölkproduktion

40 384

38 905

39 117

38 981

38 600

39 346

38 796

38 635

37 894

37 607

Kor, uppf. av kalvar

34 864

36 631

35 853

35 535

34 319

34 280

34 182

35 745

37 553

38 275

Kvigor, tjurar, stutar

68 519

70 537

66 560

66 399

69 302

69 120

69 843

69 236

69 642

70 984

Kalvar, under 1 år

69 939

69 531

69 732

69 908

67 707

69 092

67 825

68 636

69 031

69 319

Baggar och tackor

31 320

27 424

31 916

29 913

29 069

31 062

32 235

30 948

34 247

33 724

Lamm

33 944

30 388

36 207

33 703

31 613

35 546

35 137

34 233

37 179

34 502

Galtar för avel

1 111

928

815

548

810

557

423

407

391

349

Suggor för avel

46 805

42 794

44 460

43 831

48 174

44 652

45 480

44 443

46 069

40 355

Slaktsvin >20 kg

243 862

249 231

247 115

230 979

235 270

231 173

238 905

223 260

229 632

239 250

Smågrisar <20 kg

120 602

113 389

127 917

107 796

130 902

119 731

128 780

129 627

141 114

111 536

Höns

1 151 466

1 079 949

1 352 133

1 352 572

1 417 086

1 356 667

1 749 047

1 536 580

1 087 155

1 376 740

Värpkycklingar

289 790

182 911

280 372

231 208

328 523

203 782

403 510

376 450

149 378

370 903

Slaktkycklingar

1 204 546

1 946 037

2 471 569

1 039 967

1 718 012

900 725

1 362 278

1 486 601

1 228 124

958 732

Kalkoner

 

72 864

 

 

71 573

 

 

 

 

 

Hästar

 

17 963

 

 

16 931

 

 

14 582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

213 706

215 604

211 262

210 823

209 928

211 838

210 646

212 252

214 120

216 185

Får

65 264

57 812

68 123

63 616

60 682

66 608

67 372

65 181

71 426

68 225

Svin

412 380

406 342

420 307

383 154

415 156

396 113

413 588

397 737

417 206

391 489

Höns

2 645 802

3 208 897

4 104 074

2 623 747

3 463 621

2 461 174

3 514 835

3 399 631

2 464 657

2 706 375

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2009        

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

Kor, mjölkproduktion

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

Kor, uppf. av kalvar

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

Kvigor, tjurar, stutar

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

Kalvar, under 1 år

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

Baggar och tackor

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

Lamm

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

Galtar för avel

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

Suggor för avel

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

Slaktsvin >20 kg

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

Smågrisar <20 kg

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

Höns

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

Värpkycklingar

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

Slaktkycklingar

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

Kalkoner

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

 

Hästar

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

Får

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

Svin

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

Höns

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta