Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser fördelade ef…

Företagskonkurser fördelade efter storleksklass

Senast uppdaterad 2020-03-27
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge
Antal företagskonkurser efter region och storleksklasser 2019

Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50- anställda Totalt
Stockholms län 1 439 743 252 138 49 20 2 641
Uppsala län 129 80 21 9 6 0 245
Södermanlands län 83 72 16 10 4 0 185
Östergötlands län 97 77 33 9 8 5 229
Jönköpings län 94 51 17 7 4 0 173
Kronobergs län 49 40 7 4 2 1 103
Kalmar län 74 56 11 8 3 1 153
Gotlands län 26 9 4 0 3 0 42
Blekinge län 22 30 11 8 2 2 75
Skåne län 520 378 93 33 21 9 1 054
Hallands län 78 61 17 5 3 1 165
Västra Götalands län 538 320 72 47 24 3 1 004
Värmlands län 75 56 12 10 3 0 156
Örebro län 88 72 15 12 4 1 192
Västmanlands län 64 68 19 4 6 1 162
Dalarnas län 50 61 11 9 3 2 136
Gävleborgs län 75 55 23 10 3 1 167
Västernorrlands län 62 62 21 6 3 0 154
Jämtlands län 31 27 11 7 2 0 78
Västerbottens län 50 44 16 5 3 0 118
Norrbottens län 64 38 16 8 0 0 126
Riket 3 708 2 400 698 349 156 47 7 358

Företagskonkurser 1999-2019 efter storleksklasser

               

Skåne län

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1999

467

213

56

33

8

2

779

2000

435

181

55

36

6

6

719

2001

490

256

74

35

28

4

887

2002

514

44

248

22

9

81

918

2003

586

44

233

18

8

77

966

2004

526

43

223

11

4

86

893

2005

417

28

216

12

3

48

724

2006

398

26

226

11

1

44

706

2007

417

18

180

14

0

51

680

2008

457

253

71

28

12

4

825

2009

496

337

102

62

26

5

1 028

2010

492

292

93

42

22

6

947

2011

492

359

91

39

19

2

1 002

2012

462

348

95

43

23

8

979

2013

574

349

97

60

17

7

1 104

2014

567

345

115

45

22

3

1 097

2015

522

343

88

22

16

1

992

2016

417

272

71

48

19

1

828

2017

555

286

76

40

23

2

982

2018

544

333

76

45

18

7

1 023

2019

520

378

93

33

21

9

1 054

Riket

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1999

3 988

1 764

527

225

116

25

6 645

2000

3 987

1 819

510

286

94

36

6 732

2001

4 168

2 011

647

344

212

51

7 433

2002

4 553

2 005

652

420

232

68

7 930

2003

4 811

1 984

735

419

225

63

8 237

2004

4 573

1 969

592

323

153

39

7 649

2005

4 108

1 807

487

255

102

25

6 784

2006

3 600

1 763

485

198

96

18

6 160

2007

3 322

1 724

454

181

94

16

5 791

2008

3 157

2 089

603

274

137

38

6 298

2009

3 719

2 447

774

431

215

52

7 638

2010

3 931

2 159

685

318

145

36

7 274

2011

3 506

2 356

667

282

118

29

6 958

2012

3 656

2 539

731

344

146

55

7 471

2013

3 919

2 442

749

388

160

43

7 701

2014

3 799

2 233

651

299

147

25

7 154

2015

3 429

2 074

567

223

118

15

6 426

2016

3 197

1 859

542

286

109

26

6 019

2017

3 372

2 043

574

258

119

28

6 394

2018

3 830

2 321

594

316

124

38

7 223

2019

3 708

2 400

698

349

156

47

7 358

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta