Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2018 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Bjuv 6 0 0 1 1 0 8
Bromölla 2 0 0 0 2 0 4
Burlöv 5 6 0 0 0 0 11
Båstad 2 3 0 1 0 0 6
Eslöv 10 2 1 0 0 0 13
Helsingborg 75 44 8 3 4 0 134
Hässleholm 25 4 3 1 2 1 36
Höganäs 11 3 0 0 0 0 14
Hörby 6 4 1 1 0 1 13
Höör 5 5 0 0 0 0 10
Klippan 9 5 0 1 1 0 16
Kristianstad 23 24 4 3 0 0 54
Kävlinge 4 7 2 1 0 0 14
Landskrona 20 8 4 0 0 0 32
Lomma 3 3 4 2 1 0 13
Lund 47 19 2 1 0 0 69
Malmö 192 125 32 19 5 5 378
Osby 2 2 0 1 0 0 5
Perstorp 1 2 1 0 0 0 4
Simrishamn 5 1 1 2 0 0 9
Sjöbo 6 6 1 0 1 0 14
Skurup 3 4 1 0 0 0 8
Staffanstorp 10 4 1 1 0 0 16
Svalöv 2 4 1 1 0 0 8
Svedala 4 4 2 0 1 0 11
Tomelilla 3 3 0 0 0 0 6
Trelleborg 16 16 3 0 0 0 35
Vellinge 13 7 1 3 0 0 24
Ystad 7 7 1 1 0 0 16
Åstorp 4 2 0 1 0 0 7
Ängelholm 13 4 2 1 0 0 20
Örkelljunga 7 2 0 0 0 0 9
Östra Göinge 3 3 0 0 0 0 6
Skåne län 544 333 76 45 18 7 1 023
Riket 3 830 2 321 594 316 124 38 7 223
Antal företagskonkurser 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 7 6 4 8 21 9 10 7 6 7 8
Bromölla 5 10 3 5 7 5 6 1 6 4 4
Burlöv 8 6 3 12 3 13 7 4 6 8 11
Båstad 13 10 10 5 8 15 17 8 4 18 6
Eslöv 12 14 17 24 23 19 17 13 17 12 13
Helsingborg 102 114 118 124 107 138 161 136 123 116 134
Hässleholm 30 30 27 37 28 34 30 32 17 25 36
Höganäs 10 22 10 17 14 20 14 13 10 18 14
Hörby 12 19 10 8 8 13 14 6 7 9 13
Höör 11 9 5 5 10 17 13 11 8 18 10
Klippan 18 18 9 12 16 20 8 9 8 11 16
Kristianstad 41 65 44 77 60 51 60 50 29 45 54
Kävlinge 18 16 23 18 20 12 18 10 16 19 14
Landskrona 31 27 25 29 18 28 26 24 28 31 32
Lomma 3 10 16 4 16 14 12 16 6 13 13
Lund 59 68 56 77 49 55 73 72 49 62 69
Malmö 271 374 344 350 331 402 384 398 317 378 378
Osby 5 8 16 6 13 3 4 11 5 6 5
Perstorp 8 1 4 2 4 6 5 5 1 1 4
Simrishamn 8 21 9 6 11 11 25 19 11 2 9
Sjöbo 6 11 10 8 13 16 13 5 11 13 14
Skurup 3 12 15 9 5 16 7 2 11 8 8
Staffanstorp 10 15 10 9 12 13 17 13 11 9 16
Svalöv 8 11 7 8 15 18 9 12 5 9 8
Svedala 10 6 12 9 9 13 11 9 12 10 11
Tomelilla 14 6 9 5 6 6 5 6 4 2 6
Trelleborg 14 33 19 30 45 29 35 22 23 26 35
Vellinge 27 34 34 27 27 31 27 19 30 32 24
Ystad 19 11 18 13 23 25 13 17 6 16 16
Åstorp 8 7 18 14 14 6 11 10 3 12 7
Ängelholm 12 22 24 31 33 34 33 26 24 31 20
Örkelljunga 6 5 8 7 4 6 4 1 9 1 9
Östra Göinge 16 7 10 6 6 6 8 5 5 10 6
Skåne län 825 1 028 947 1 002 979 1 104 1 097 992 828 982 1 023
Riket 6 298 7 638 7 274 6 958 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223
Utveckling av företagskonkurser 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 86 57 114 300 129 143 100 86 100 114
Bromölla 100 200 60 100 140 100 120 20 120 80 80
Burlöv 100 75 38 150 38 163 88 50 75 100 138
Båstad 100 77 77 38 62 115 131 62 31 138 46
Eslöv 100 117 142 200 192 158 142 108 142 100 108
Helsingborg 100 112 116 122 105 135 158 133 121 114 131
Hässleholm 100 100 90 123 93 113 100 107 57 83 120
Höganäs 100 220 100 170 140 200 140 130 100 180 140
Hörby 100 158 83 67 67 108 117 50 58 75 108
Höör 100 82 45 45 91 155 118 100 73 164 91
Klippan 100 100 50 67 89 111 44 50 44 61 89
Kristianstad 100 159 107 188 146 124 146 122 71 110 132
Kävlinge 100 89 128 100 111 67 100 56 89 106 78
Landskrona 100 87 81 94 58 90 84 77 90 100 103
Lomma 100 333 533 133 533 467 400 533 200 433 433
Lund 100 115 95 131 83 93 124 122 83 105 117
Malmö 100 138 127 129 122 148 142 147 117 139 139
Osby 100 160 320 120 260 60 80 220 100 120 100
Perstorp 100 13 50 25 50 75 63 63 13 13 50
Simrishamn 100 263 113 75 138 138 313 238 138 25 113
Sjöbo 100 183 167 133 217 267 217 83 183 217 233
Skurup 100 400 500 300 167 533 233 67 367 267 267
Staffanstorp 100 150 100 90 120 130 170 130 110 90 160
Svalöv 100 138 88 100 188 225 113 150 63 113 100
Svedala 100 60 120 90 90 130 110 90 120 100 110
Tomelilla 100 43 64 36 43 43 36 43 29 14 43
Trelleborg 100 236 136 214 321 207 250 157 164 186 250
Vellinge 100 126 126 100 100 115 100 70 111 119 89
Ystad 100 58 95 68 121 132 68 89 32 84 84
Åstorp 100 88 225 175 175 75 138 125 38 150 88
Ängelholm 100 183 200 258 275 283 275 217 200 258 167
Örkelljunga 100 83 133 117 67 100 67 17 150 17 150
Östra Göinge 100 44 63 38 38 38 50 31 31 63 38
Skåne län 100 125 115 121 119 134 133 120 100 119 124
Riket 100 121 115 110 119 122 114 102 96 102 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta