Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2020-03-27
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2019 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Bjuv 2 3 1 0 0 0 6
Bromölla 6 3 0 0 0 0 9
Burlöv 5 1 3 0 0 0 9
Båstad 9 6 1 0 0 0 16
Eslöv 6 6 1 0 0 0 13
Helsingborg 74 58 13 5 3 0 153
Hässleholm 14 9 3 2 2 0 30
Höganäs 11 6 1 0 1 0 19
Hörby 7 2 0 0 0 0 9
Höör 1 3 1 1 0 0 6
Klippan 5 6 1 0 0 0 12
Kristianstad 18 25 3 3 1 0 50
Kävlinge 9 4 1 1 0 0 15
Landskrona 21 10 3 4 0 0 38
Lomma 11 6 1 0 0 0 18
Lund 27 23 4 2 3 2 61
Malmö 179 145 37 9 6 4 380
Osby 2 1 0 0 0 0 3
Perstorp 3 1 0 0 0 0 4
Simrishamn 4 6 0 0 0 0 10
Sjöbo 5 4 1 0 1 0 11
Skurup 5 1 0 0 1 1 8
Staffanstorp 20 5 1 0 0 0 26
Svalöv 6 2 2 0 0 0 10
Svedala 4 5 2 1 0 0 12
Tomelilla 4 2 0 0 1 0 7
Trelleborg 13 8 1 0 1 2 25
Vellinge 14 13 4 1 1 0 33
Ystad 10 3 3 0 0 0 16
Åstorp 5 3 0 1 0 0 9
Ängelholm 11 4 4 3 0 0 22
Örkelljunga 2 2 0 0 0 0 4
Östra Göinge 7 2 1 0 0 0 10
Skåne län 520 378 93 33 21 9 1 054
Riket 3 708 2 400 698 349 156 47 7 358
Antal företagskonkurser 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjuv 6 4 8 21 9 10 7 6 7 8 6
Bromölla 10 3 5 7 5 6 1 6 4 4 9
Burlöv 6 3 12 3 13 7 4 6 8 11 9
Båstad 10 10 5 8 15 17 8 4 18 6 16
Eslöv 14 17 24 23 19 17 13 17 12 13 13
Helsingborg 114 118 124 107 138 161 136 123 116 134 153
Hässleholm 30 27 37 28 34 30 32 17 25 36 30
Höganäs 22 10 17 14 20 14 13 10 18 14 19
Hörby 19 10 8 8 13 14 6 7 9 13 9
Höör 9 5 5 10 17 13 11 8 18 10 6
Klippan 18 9 12 16 20 8 9 8 11 16 12
Kristianstad 65 44 77 60 51 60 50 29 45 54 50
Kävlinge 16 23 18 20 12 18 10 16 19 14 15
Landskrona 27 25 29 18 28 26 24 28 31 32 38
Lomma 10 16 4 16 14 12 16 6 13 13 18
Lund 68 56 77 49 55 73 72 49 62 69 61
Malmö 374 344 350 331 402 384 398 317 378 378 380
Osby 8 16 6 13 3 4 11 5 6 5 3
Perstorp 1 4 2 4 6 5 5 1 1 4 4
Simrishamn 21 9 6 11 11 25 19 11 2 9 10
Sjöbo 11 10 8 13 16 13 5 11 13 14 11
Skurup 12 15 9 5 16 7 2 11 8 8 8
Staffanstorp 15 10 9 12 13 17 13 11 9 16 26
Svalöv 11 7 8 15 18 9 12 5 9 8 10
Svedala 6 12 9 9 13 11 9 12 10 11 12
Tomelilla 6 9 5 6 6 5 6 4 2 6 7
Trelleborg 33 19 30 45 29 35 22 23 26 35 25
Vellinge 34 34 27 27 31 27 19 30 32 24 33
Ystad 11 18 13 23 25 13 17 6 16 16 16
Åstorp 7 18 14 14 6 11 10 3 12 7 9
Ängelholm 22 24 31 33 34 33 26 24 31 20 22
Örkelljunga 5 8 7 4 6 4 1 9 1 9 4
Östra Göinge 7 10 6 6 6 8 5 5 10 6 10
Skåne län 1 028 947 1 002 979 1 104 1 097 992 828 982 1 023 1 054
Riket 7 638 7 274 6 958 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358
Utveckling av företagskonkurser 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjuv 100 67 133 350 150 167 117 100 117 133 100
Bromölla 100 30 50 70 50 60 10 60 40 40 90
Burlöv 100 50 200 50 217 117 67 100 133 183 150
Båstad 100 100 50 80 150 170 80 40 180 60 160
Eslöv 100 121 171 164 136 121 93 121 86 93 93
Helsingborg 100 104 109 94 121 141 119 108 102 118 134
Hässleholm 100 90 123 93 113 100 107 57 83 120 100
Höganäs 100 45 77 64 91 64 59 45 82 64 86
Hörby 100 53 42 42 68 74 32 37 47 68 47
Höör 100 56 56 111 189 144 122 89 200 111 67
Klippan 100 50 67 89 111 44 50 44 61 89 67
Kristianstad 100 68 118 92 78 92 77 45 69 83 77
Kävlinge 100 144 113 125 75 113 63 100 119 88 94
Landskrona 100 93 107 67 104 96 89 104 115 119 141
Lomma 100 160 40 160 140 120 160 60 130 130 180
Lund 100 82 113 72 81 107 106 72 91 101 90
Malmö 100 92 94 89 107 103 106 85 101 101 102
Osby 100 200 75 163 38 50 138 63 75 63 38
Perstorp 100 400 200 400 600 500 500 100 100 400 400
Simrishamn 100 43 29 52 52 119 90 52 10 43 48
Sjöbo 100 91 73 118 145 118 45 100 118 127 100
Skurup 100 125 75 42 133 58 17 92 67 67 67
Staffanstorp 100 67 60 80 87 113 87 73 60 107 173
Svalöv 100 64 73 136 164 82 109 45 82 73 91
Svedala 100 200 150 150 217 183 150 200 167 183 200
Tomelilla 100 150 83 100 100 83 100 67 33 100 117
Trelleborg 100 58 91 136 88 106 67 70 79 106 76
Vellinge 100 100 79 79 91 79 56 88 94 71 97
Ystad 100 164 118 209 227 118 155 55 145 145 145
Åstorp 100 257 200 200 86 157 143 43 171 100 129
Ängelholm 100 109 141 150 155 150 118 109 141 91 100
Örkelljunga 100 160 140 80 120 80 20 180 20 180 80
Östra Göinge 100 143 86 86 86 114 71 71 143 86 143
Skåne län 100 92 97 95 107 107 96 81 96 100 103
Riket 100 95 91 98 101 94 84 79 84 95 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta