Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2020-03-30
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2019 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

15

113

1,4

1,5

Tillverkning, gruvor och energi

51

398

4,8

5,4

Byggindustri

176

1 351

16,7

18,4

Handel

281

1 552

26,7

21,1

Hotell o restaurang

75

622

7,1

8,5

Transport

68

348

6,5

4,7

Finansiell verksamhet

11

101

1,0

1,4

Fastighetsbolag, företagstjänster

175

1 364

16,6

18,5

Utbildning, hälso- och sjukvård

34

279

3,2

3,8

Samhälleliga o personliga tjänster

98

677

9,3

9,2

Uppgift saknas

70

553

6,6

7,5

Totalt

1 054

7 358

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2009-2019 efter näringsgren

 

                     

Skåne län

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

12

17

10

14

14

16

11

9

12

15

15

Tillverkning, gruvor och energi

72

70

78

66

64

68

56

51

49

65

51

Byggindustri

138

130

144

143

154

185

149

138

179

179

176

Handel

287

199

249

245

277

254

247

197

249

246

281

Hotell o restaurang

55

59

72

59

60

88

67

51

77

80

75

Transport

49

53

45

58

69

57

80

51

59

73

68

Finansiell verksamhet

15

12

13

7

13

19

15

11

16

12

11

Fastighetsbolag, företagstjänster

149

171

162

162

223

214

190

151

140

167

175

Utbildning, hälso- och sjukvård

16

19

18

20

23

21

19

21

33

31

34

Samhälleliga o personliga tjänster

82

68

69

71

77

83

70

53

88

76

98

Uppgift saknas

153

149

142

134

130

92

88

95

80

79

70

Totalt

1 028

947

1 002

979

1 104

1 097

992

828

982

1 023

1 054

Riket

 

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

113

Tillverkning, gruvor och energi

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

398

Byggindustri

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

1 351

Handel

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

1 552

Hotell o restaurang

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

622

Transport

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

348

Finansiell verksamhet

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

101

Fastighetsbolag, företagstjänster

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

1 364

Utbildning, hälso- och sjukvård

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

279

Samhälleliga o personliga tjänster

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

677

Uppgift saknas

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

553

Totalt

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

7 358

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av konkurser 2009-2019 efter näringsgren. Index år 2009=100

 

                     

Skåne län

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

142

83

117

117

133

92

75

100

125

125

Tillverkning, gruvor och energi

100

97

108

92

89

94

78

71

68

90

71

Byggindustri

100

94

104

104

112

134

108

100

130

130

128

Handel

100

69

87

85

97

89

86

69

87

86

98

Hotell o restaurang

100

107

131

107

109

160

122

93

140

145

136

Transport

100

108

92

118

141

116

163

104

120

149

139

Finansiell verksamhet

100

80

87

47

87

127

100

73

107

80

73

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

115

109

109

150

144

128

101

94

112

117

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

119

113

125

144

131

119

131

206

194

213

Samhälleliga o personliga tjänster

100

83

84

87

94

101

85

65

107

93

120

Uppgift saknas

100

97

93

88

85

60

58

62

52

52

46

Totalt

100

92

97

95

107

107

96

81

96

100

103

Riket

 

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

145

127

121

147

120

114

88

95

115

131

Tillverkning, gruvor och energi

100

81

72

77

78

72

65

59

55

60

62

Byggindustri

100

105

108

122

130

128

106

108

126

136

137

Handel

100

82

84

89

98

87

83

72

80

82

84

Hotell o restaurang

100

111

110

100

105

107

101

92

111

128

134

Transport

100

95

87

99

106

91

91

78

80

98

94

Finansiell verksamhet

100

85

112

101

112

120

105

115

85

99

111

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

101

94

102

112

105

96

90

89

97

106

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

98

104

131

141

132

110

108

150

185

210

Samhälleliga o personliga tjänster

100

108

101

101

118

115

103

94

107

120

129

Uppgift saknas

100

95

79

90

62

54

43

44

38

59

46

Totalt

100

95

91

98

101

94

84

79

84

95

96

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av konkurser 2009-2019 efter näringsgren. Index år 2009=100

 

                     

Skåne län

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

142

83

117

117

133

92

75

100

125

125

Tillverkning, gruvor och energi

100

97

108

92

89

94

78

71

68

90

71

Byggindustri

100

94

104

104

112

134

108

100

130

130

128

Handel

100

69

87

85

97

89

86

69

87

86

98

Hotell o restaurang

100

107

131

107

109

160

122

93

140

145

136

Transport

100

108

92

118

141

116

163

104

120

149

139

Finansiell verksamhet

100

80

87

47

87

127

100

73

107

80

73

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

115

109

109

150

144

128

101

94

112

117

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

119

113

125

144

131

119

131

206

194

213

Samhälleliga o personliga tjänster

100

83

84

87

94

101

85

65

107

93

120

Uppgift saknas

100

97

93

88

85

60

58

62

52

52

46

Totalt

100

92

97

95

107

107

96

81

96

100

103

Riket

 

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

145

127

121

147

120

114

88

95

115

131

Tillverkning, gruvor och energi

100

81

72

77

78

72

65

59

55

60

62

Byggindustri

100

105

108

122

130

128

106

108

126

136

137

Handel

100

82

84

89

98

87

83

72

80

82

84

Hotell o restaurang

100

111

110

100

105

107

101

92

111

128

134

Transport

100

95

87

99

106

91

91

78

80

98

94

Finansiell verksamhet

100

85

112

101

112

120

105

115

85

99

111

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

101

94

102

112

105

96

90

89

97

106

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

98

104

131

141

132

110

108

150

185

210

Samhälleliga o personliga tjänster

100

108

101

101

118

115

103

94

107

120

129

Uppgift saknas

100

95

79

90

62

54

43

44

38

59

46

Totalt

100

95

91

98

101

94

84

79

84

95

96

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta