Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2018 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

15

99

1,5

1,4

Tillverkning, gruvor och energi

65

385

6,4

5,3

Byggindustri

179

1 338

17,5

18,5

Handel

246

1 502

24,0

20,8

Hotell o restaurang

80

594

7,8

8,2

Transport

73

363

7,1

5,0

Finansiell verksamhet

12

90

1,2

1,2

Fastighetsbolag, företagstjänster

167

1 252

16,3

17,3

Utbildning, hälso- och sjukvård

31

246

3,0

3,4

Samhälleliga o personliga tjänster

76

633

7,4

8,8

Uppgift saknas

79

721

7,7

10,0

Totalt

1 023

7 223

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

 

 

 

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Skåne län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

6

12

17

10

14

14

16

11

9

12

15

Tillverkning, gruvor och energi

45

72

70

78

66

64

68

56

51

49

65

Byggindustri

115

138

130

144

143

154

185

149

138

179

179

Handel

187

287

199

249

245

277

254

247

197

249

246

Hotell o restaurang

50

55

59

72

59

60

88

67

51

77

80

Transport

36

49

53

45

58

69

57

80

51

59

73

Finansiell verksamhet

6

15

12

13

7

13

19

15

11

16

12

Fastighetsbolag, företagstjänster

162

149

171

162

162

223

214

190

151

140

167

Utbildning, hälso- och sjukvård

25

16

19

18

20

23

21

19

21

33

31

Samhälleliga o personliga tjänster

34

82

68

69

71

77

83

70

53

88

76

Uppgift saknas

159

153

149

142

134

130

92

88

95

80

79

Totalt

825

1 028

947

1 002

979

1 104

1 097

992

828

982

1 023

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

Byggindustri

820

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

Handel

1524

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

Hotell o restaurang

439

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

Transport

314

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

Finansiell verksamhet

38

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

Fastighetsbolag, företagstjänster

1251

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

Utbildning, hälso- och sjukvård

118

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

Samhälleliga o personliga tjänster

262

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

Uppgift saknas

976

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

Totalt

6298

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

 

                     

Utveckling av konkurser 2008-2018 efter näringsgren. Index år 2008=100

 

                     

Skåne län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

200

283

167

233

233

267

183

150

200

250

Tillverkning, gruvor och energi

100

160

156

173

147

142

151

124

113

109

144

Byggindustri

100

120

113

125

124

134

161

130

120

156

156

Handel

100

153

106

133

131

148

136

132

105

133

132

Hotell o restaurang

100

110

118

144

118

120

176

134

102

154

160

Transport

100

136

147

125

161

192

158

222

142

164

203

Finansiell verksamhet

100

250

200

217

117

217

317

250

183

267

200

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

92

106

100

100

138

132

117

93

86

103

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

64

76

72

80

92

84

76

84

132

124

Samhälleliga o personliga tjänster

100

241

200

203

209

226

244

206

156

259

224

Uppgift saknas

100

96

94

89

84

82

58

55

60

50

50

Totalt

100

125

115

121

119

134

133

120

100

119

124

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

87

126

110

105

127

104

99

77

83

100

Tillverkning, gruvor och energi

100

140

114

101

107

109

101

91

82

78

84

Byggindustri

100

120

127

130

147

156

154

127

130

151

163

Handel

100

121

98

102

108

119

105

101

87

96

99

Hotell o restaurang

100

106

117

116

105

110

113

106

98

118

135

Transport

100

118

112

103

117

125

107

108

93

94

116

Finansiell verksamhet

100

239

203

268

242

268

287

253

276

203

237

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

103

104

97

105

116

108

98

93

91

100

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

113

110

117

147

159

149

124

121

169

208

Samhälleliga o personliga tjänster

100

201

216

203

203

237

230

207

189

215

242

Uppgift saknas

100

124

118

98

112

77

67

53

55

47

74

Totalt

100

121

115

110

119

122

114

102

96

102

115

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta