Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2020-03-27
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 1999-2019

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1999=100

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

1999

779

6 645

100

100

2000

719

6 733

92

101

2001

887

7 433

114

112

2002

918

7 930

118

119

2003

966

8 237

124

124

2004

893

7 649

115

115

2005

724

6 784

93

102

2006

706

6 160

91

93

2007

680

5 791

87

87

2008

825

6 298

106

95

2009

1 028

7 638

132

115

2010

947

7 274

122

109

2011

1 002

6 958

129

105

2012

979

7 471

126

112

2013

1 104

7 701

142

116

2014

1 098

7 159

141

108

2015

992

6 563

127

99

2016

828

6 019

106

91

2017

982

6 394

126

96

2018

1 023

7 223

131

109

2019

1 054

7 358

135

111

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta