Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 1997-2018

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1997=100

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

1997

1 212

10 436

100

100

1998

1 002

8 799

83

84

1999

779

6 645

64

64

2000

719

6 733

59

65

2001

887

7 433

73

71

2002

918

7 930

76

76

2003

966

8 237

80

79

2004

893

7 649

74

73

2005

724

6 784

60

65

2006

706

6 160

58

59

2007

680

5 791

56

55

2008

825

6 298

68

60

2009

1 028

7 638

85

73

2010

947

7 274

78

70

2011

1 002

6 958

83

67

2012

979

7 471

81

72

2013

1 104

7 701

91

74

2014

1 098

7 159

91

69

2015

992

6 563

82

63

2016

828

6 019

68

58

2017

982

6 394

81

61

2018

1 023

7 223

84

69

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta