Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2020-06-18
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2019 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,5 9,4 64,6 17,5
Uppsala län 33,9 6,7 65,0 12,6
Södermanlands län 32,0 5,9 67,0 11,8
Östergötlands län 30,9 5,7 68,1 11,6
Jönköpings län 29,0 5,4 70,1 12,1
Kronobergs län 29,6 5,3 68,9 11,4
Kalmar län 31,7 5,6 67,0 11,1
Gotlands län 35,1 8,8 64,0 15,7
Blekinge län 29,8 5,0 68,8 10,4
Skåne län 33,2 7,5 65,1 14,2
Hallands län 34,6 7,7 64,3 13,7
Västra Götalands län 32,7 7,1 65,7 13,6
Värmlands län 32,1 5,4 65,3 10,4
Örebro län 31,2 5,8 67,9 12,0
Västmanlands län 31,0 6,0 68,0 12,5
Dalarnas län 31,6 5,9 67,5 11,9
Gävleborgs län 31,7 5,3 67,7 10,7
Västernorrlands län 28,5 5,2 70,9 12,0
Jämtlands län 32,5 8,1 66,3 15,5
Västerbottens län 30,7 5,5 68,6 11,5
Norrbottens län 28,5 5,4 70,3 12,0
Riket 32,5 7,1 66,0 13,8

 

Nystartade företag 1999-2019. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Skåne län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1999

31,0

64,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

65,0

29,0

66,0

   

2001

32,0

65,0

31,0

67,0

   

2002

31,4

66,0

31,4

66,4

   

2003

33,3

65,0

31,5

66,5

   

2004

32,5

66,1

32,2

65,4

   

2005

33,8

66,0

33,7

66,3

   

2006

36,4

63,6

35,0

65,0

   

2007

34,3

65,7

33,7

66,3

   

2008

36,5

63,5

34,1

65,9

   

2009

33,5

61,0

33,1

60,9

   

2010

32,2

61,1

32,0

60,6

   

2011

30,9

62,1

31,2

59,9

   

2012

28,9

60,1

31,1

59,9

   

2013

34,7

65,3

34,0

66,0

   

2014

34,3

65,7

34,2

65,8

   

2015

34,7

65,3

33,5

66,5

   

2016

32,1

66,2

32,1

66,4

   

2017

32,1

66,1

31,6

66,9

   

2018

32,6

65,9

32,3

66,3

   

2019

33,2

65,1

32,5

66,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Skåne län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

4,4

9,2

7,2

3,9

8,2

6,4

2000

4,8

9,8

7,6

4,2

9,1

6,9

2001

4,7

9,2

7,1

4,0

8,3

6,3

2002

4,5

9,4

7,1

4,2

8,7

6,6

2003

4,6

8,9

6,9

4,1

8,4

6,4

2004

5,2

10,7

8,1

4,7

9,4

7,3

2005

5,7

10,9

8,4

5,2

9,9

7,6

2006

6,3

10,7

8,6

5,4

9,6

7,6

2007

6,6

12,4

10,1

6,2

11,9

9,7

2008

7,0

11,9

10,1

6,3

11,8

9,7

2009

7,5

13,4

11,1

6,7

11,9

10,0

2010

8,0

15,0

12,3

7,6

13,9

11,6

2011

8,1

16,0

13,0

7,8

14,5

12,3

2012

7,1

14,5

12,1

7,3

13,6

11,5

2013

8,6

16,0

12,4

7,9

14,9

11,5

2014

8,5

16,1

12,3

8,3

15,4

11,9

2015

8,4

15,5

12,0

7,9

15,1

11,6

2016

6,9

14,3

10,7

7,6

15,0

11,4

2017

7,5

15,0

11,5

7,3

14,8

11,3

2018

7,4

14,7

11,3

7,1

14,0

10,8

2019

7,5

14,2

10,9

7,1

13,8

10,6

Källa: Tillväxtanalys

 

Nystartade företag 1999-2019. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Skåne län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1999

31,0

64,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

65,0

29,0

66,0

   

2001

32,0

65,0

31,0

67,0

   

2002

31,4

66,0

31,4

66,4

   

2003

33,3

65,0

31,5

66,5

   

2004

32,5

66,1

32,2

65,4

   

2005

33,8

66,0

33,7

66,3

   

2006

36,4

63,6

35,0

65,0

   

2007

34,3

65,7

33,7

66,3

   

2008

36,5

63,5

34,1

65,9

   

2009

33,5

61,0

33,1

60,9

   

2010

32,2

61,1

32,0

60,6

   

2011

30,9

62,1

31,2

59,9

   

2012

28,9

60,1

31,1

59,9

   

2013

34,7

65,3

34,0

66,0

   

2014

34,3

65,7

34,2

65,8

   

2015

34,7

65,3

33,5

66,5

   

2016

32,1

66,2

32,1

66,4

   

2017

32,1

66,1

31,6

66,9

   

2018

32,6

65,9

32,3

66,3

   

2019

33,2

65,1

32,5

66,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Skåne län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

4,4

9,2

7,2

3,9

8,2

6,4

2000

4,8

9,8

7,6

4,2

9,1

6,9

2001

4,7

9,2

7,1

4,0

8,3

6,3

2002

4,5

9,4

7,1

4,2

8,7

6,6

2003

4,6

8,9

6,9

4,1

8,4

6,4

2004

5,2

10,7

8,1

4,7

9,4

7,3

2005

5,7

10,9

8,4

5,2

9,9

7,6

2006

6,3

10,7

8,6

5,4

9,6

7,6

2007

6,6

12,4

10,1

6,2

11,9

9,7

2008

7,0

11,9

10,1

6,3

11,8

9,7

2009

7,5

13,4

11,1

6,7

11,9

10,0

2010

8,0

15,0

12,3

7,6

13,9

11,6

2011

8,1

16,0

13,0

7,8

14,5

12,3

2012

7,1

14,5

12,1

7,3

13,6

11,5

2013

8,6

16,0

12,4

7,9

14,9

11,5

2014

8,5

16,1

12,3

8,3

15,4

11,9

2015

8,4

15,5

12,0

7,9

15,1

11,6

2016

6,9

14,3

10,7

7,6

15,0

11,4

2017

7,5

15,0

11,5

7,3

14,8

11,3

2018

7,4

14,7

11,3

7,1

14,0

10,8

2019

7,5

14,2

10,9

7,1

13,8

10,6

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare. Index år 1999=100

             

År

Skåne län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

100

100

100

100

100

100

2000

109

107

106

108

111

108

2001

107

100

99

103

101

98

2002

102

102

99

108

106

103

2003

105

97

96

105

102

100

2004

118

116

113

121

115

114

2005

130

118

117

133

121

119

2006

143

116

119

137

117

119

2007

150

135

140

159

145

152

2008

159

129

140

162

144

152

2009

170

146

154

172

146

156

2010

182

163

171

195

170

181

2011

184

174

181

200

176

192

2012

161

157

169

187

165

180

2013

196

174

172

204

182

180

2014

194

175