Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-06-18
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2019 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 20 588 13,7
Uppsala län 2 288 9,8
Södermanlands län 1 532 9,0
Östergötlands län 2 478 8,8
Jönköpings län 1 918 8,9
Kronobergs län 1 021 8,6
Kalmar län 1 210 8,6
Gotlands län 425 12,4
Blekinge län 744 8,0
Skåne län 9 174 11,0
Hallands län 2 099 10,8
Västra Götalands län 11 101 10,5
Värmlands län 1 352 8,2
Örebro län 1 635 9,0
Västmanlands län 1 531 9,4
Dalarnas län 1 502 9,1
Gävleborgs län 1 355 8,1
Västernorrlands län 1 256 8,8
Jämtlands län 921 12,1
Västerbottens län 1 419 8,6
Norrbottens län 1 343 9,0
Riket 66 892 10,7
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2019

År Skåne län Riket
1995 6,9 6,3
1996 7,4 6,5
1997 6,7 6,7
1998 6,8 6,1
1999 7,2 6,4
2000 7,5 6,9
2001 7,0 6,3
2002 7,0 6,6
2003 6,8 6,4
2004 8,1 7,3
2005 8,2 7,6
2006 8,6 7,6
2007 10,3 9,7
2008 10,1 9,7
2009 11,1 10,0
2010 12,3 11,6
2011 13,0 12,3
2012 12,1 11,5
2013 12,4 11,5
2014 12,4 11,9
2015 12,0 11,6
2016 11,2 11,4
2017 11,4 11,2
2018 11,2 10,8
2019 11,0 10,7
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2019. Index år 1995=100

År Skåne län Riket
1995 100 100
1996 107 103
1997 97 106
1998 99 97
1999 104 102
2000 109 110
2001 101 100
2002 101 105
2003 99 102
2004 117 116
2005 119 120
2006 125 120
2007 149 154
2008 146 154
2009 161 159
2010 178 184
2011 188 195
2012 175 183
2013 180 183
2014 180 189
2015 174 184
2016 163 181
2017 166 178
2018 163 171
2019 160 170

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta