Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2018

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor    

Män          

Totalt          

Kvinnor  

Män          

Totalt        

Kvinnor

Män  

Totalt

Stockholms län

607 204

658 597

1 265 801

27 131

73 463

100 594

4,5

11,2

7,9

Uppsala län

80 474

81 780

162 254

1 101

3 634

4 735

1,4

4,4

2,9

Södermanlands län

58 897

60 924

119 821

575

1 639

2 214

1,0

2,7

1,8

Östergötlands län

101 378

114 400

215 778

2 007

7 041

9 048

2,0

6,2

4,2

Jönköpings län

84 950

98 067

183 017

1 193

3 778

4 971

1,4

3,9

2,7

Kronobergs län

46 910

54 747

101 657

1 042

2 684

3 726

2,2

4,9

3,7

Kalmar län

52 999

58 978

111 977

348

1 323

1 671

0,7

2,2

1,5

Gotlands län

13 774

14 448

28 222

53

272

325

0,4

1,9

1,2

Blekinge län

33 644

38 467

72 111

684

2 123

2 807

2,0

5,5

3,9

Skåne län

295 283

312 266

607 549

6 076

20 370

26 446

2,1

6,5

4,4

Hallands län

70 378

72 609

142 987

664

2 072

2 736

0,9

2,9

1,9

Västra Götalands län

410 880

452 702

863 582

8 925

27 789

36 714

2,2

6,1

4,3

Värmlands län

61 349

66 428

127 777

607

2 492

3 099

1,0

3,8

2,4

Örebro län

67 798

74 207

142 005

922

2 902

3 824

1,4

3,9

2,7

Västmanlands län

58 360

64 541

122 901

579

2 054

2 633

1,0

3,2

2,1

Dalarnas län

63 886

70 833

134 719

433

1 783

2 216

0,7

2,5

1,6

Gävleborgs län

62 366

68 888

131 254

629

1 890

2 519

1,0

2,7

1,9

Västernorrlands län

55 119

61 530

116 649

997

3 133

4 130

1,8

5,1

3,5

Jämtlands län

30 749

33 471

64 220

238

964

1 202

0,8

2,9

1,9

Västerbottens län

62 733

70 145

132 878

903

3 458

4 361

1,4

4,9

3,3

Norrbottens län

58 242

66 518

124 760

638

2 063

2 701

1,1

3,1

2,2

Riket

2 377 373

2 594 546

4 971 919

55 745

166 927

222 672

2,3

6,4

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta