Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2017

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Bjuv 370 158 528 10,9 4 299 89,1
Bromölla 299 141 440 9,6 4 126 90,4
Burlöv 344 220 564 6,6 7 968 93,4
Båstad 817 378 1 195 17,9 5 481 82,1
Eslöv 1 089 445 1 534 13,7 9 646 86,3
Helsingborg 3 260 2 529 5 789 8,0 66 449 92,0
Hässleholm 1 908 771 2 679 12,1 19 487 87,9
Höganäs 1 005 504 1 509 17,4 7 167 82,6
Hörby 978 265 1 243 21,9 4 427 78,1
Höör 695 254 949 17,5 4 474 82,5
Klippan 656 235 891 14,5 5 262 85,5
Kristianstad 2 539 1 240 3 779 9,5 35 948 90,5
Kävlinge 835 488 1 323 16,2 6 854 83,8
Landskrona 982 523 1 505 9,0 15 169 91,0
Lomma 521 480 1 001 16,1 5 234 83,9
Lund 2 890 1 820 4 710 6,7 65 135 93,3
Malmö 7 792 5 245 13 037 7,2 168 561 92,8
Osby 483 225 708 15,1 3 970 84,9
Perstorp 268 68 336 9,9 3 056 90,1
Simrishamn 1 186 407 1 593 20,5 6 184 79,5
Sjöbo 1 104 312 1 416 22,0 5 033 78,0
Skurup 609 219 828 17,9 3 791 82,1
Staffanstorp 579 421 1 000 14,6 5 853 85,4
Svalöv 633 171 804 19,4 3 345 80,6
Svedala 545 290 835 11,7 6 297 88,3
Tomelilla 794 223 1 017 19,6 4 171 80,4
Trelleborg 1 381 509 1 890 13,4 12 256 86,6
Vellinge 1 142 846 1 988 21,3 7 324 78,7
Ystad 1 186 495 1 681 12,5 11 736 87,5
Åstorp 410 189 599 9,5 5 716 90,5
Ängelholm 1 393 814 2 207 11,9 16 287 88,1
Örkelljunga 430 148 578 14,3 3 477 85,7
Östra Göinge 494 182 676 14,2 4 090 85,8
Skåne län 39 617 21 215 60 832 10,2 538 273 89,8
Riket 283 492 188 822 472 314 9,6 4 444 494 90,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta