Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2018

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Bjuv 383 148 531 11,6 4 066 88,4
Bromölla 294 136 430 9,2 4 232 90,8
Burlöv 322 239 561 6,4 8 205 93,6
Båstad 768 388 1 156 17,2 5 580 82,8
Eslöv 1 006 461 1 467 13,1 9 716 86,9
Helsingborg 3 069 2 516 5 585 7,6 68 021 92,4
Hässleholm 1 810 763 2 573 11,5 19 807 88,5
Höganäs 987 528 1 515 17,3 7 223 82,7
Hörby 928 271 1 199 21,4 4 400 78,6
Höör 649 263 912 17,3 4 351 82,7
Klippan 609 245 854 14,0 5 261 86,0
Kristianstad 2 452 1 230 3 682 9,1 36 644 90,9
Kävlinge 799 506 1 305 16,0 6 840 84,0
Landskrona 967 554 1 521 8,9 15 496 91,1
Lomma 476 508 984 16,2 5 082 83,8
Lund 2 658 1 872 4 530 6,3 67 726 93,7
Malmö 7 394 5 312 12 706 6,9 172 579 93,1
Osby 470 219 689 14,9 3 937 85,1
Perstorp 248 66 314 9,3 3 080 90,7
Simrishamn 1 135 419 1 554 20,3 6 090 79,7
Sjöbo 1 060 321 1 381 21,5 5 054 78,5
Skurup 569 236 805 17,1 3 902 82,9
Staffanstorp 534 441 975 13,9 6 055 86,1
Svalöv 576 170 746 18,0 3 406 82,0
Svedala 506 301 807 11,5 6 238 88,5
Tomelilla 757 227 984 19,3 4 127 80,7
Trelleborg 1 315 525 1 840 13,1 12 239 86,9
Vellinge 1 083 887 1 970 21,4 7 250 78,6
Ystad 1 129 511 1 640 12,0 12 058 88,0
Åstorp 397 205 602 9,5 5 734 90,5
Ängelholm 1 346 838 2 184 11,7 16 438 88,3
Örkelljunga 430 152 582 14,7 3 384 85,3
Östra Göinge 462 171 633 13,3 4 111 86,7
Skåne län 37 588 21 629 59 217 9,7 548 332 90,3
Riket 267 249 192 810 460 059 9,2 4 513 688 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta