Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

 

Förvärvsarbetande november 2018 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Hallands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

23 435

16

36 520

24

59 955

40

149 400

Jordbruk, skogsbruk och fiske

290

11

190

8

480

19

2 530

Tillverkning och utvinning

2 560

13

2 775

14

5 335

28

19 195

Energiförsörjning; miljöverksamhet

675

23

660

23

1 335

46

2 905

Byggverksamhet

1 050

8

695

5

1 745

14

12 640

Handel

3 275

15

2 530

12

5 805

27

21 760

Transport och magasinering

810

12

640

9

1 450

21

6 805

Hotell- och restaurangverksamhet

605

14

300

7

905

20

4 450

Information och kommunikation

975

27

1 460

40

2 435

67

3 630

Finans- och försäkringsverksamhet

470

21

690

31

1 160

52

2 250

Fastighetsverksamhet

435

19

480

21

915

41

2 235

Företagstjänster

2 905

19

4 560

29

7 465

48

15 500

Offentlig förvaltning och försvar

2 045

26

3 580

45

5 625

70

7 990

Utbildning och forskning

2 785

17

8 610

52

11 395

69

16 485

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 475

14

8 075

33

11 550

48

24 280

Personliga och kulturella tjänster

900

16

1 060

19

1 960

35

5 530

Okänd verksamhet

175

14

215

18

390

32

1 215

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 100

17

3 445

12

8 545

29

29 760

   i reguljär utbildning

2 675

32

1 110

13

3 785

46

8 305

   ej i reguljär utbildning

2 425

11

2 340

11

4 765

22

21 450

Totalt

28 535

16

39 965

22

68 500

38

179 160

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

718 300

16

1 308 565

28

2 026 865

44

4 621 525

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 030

12

5 330

9

12 360

22

57 005

Tillverkning och utvinning

69 165

13

90 410

17

159 575

30

534 055

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 000

18

11 590

24

20 590

42

49 075

Byggverksamhet

30 650

9

22 760

7

53 410

16

339 700

Handel

83 190

15

75 870

14

159 060

29

547 915

Transport och magasinering

28 915

13

22 375

10

51 290

23

221 550

Hotell- och restaurangverksamhet

20 870

14

12 435

8

33 305

22

149 085

Information och kommunikation

49 325

24

94 390

46

143 715

71

203 600

Finans- och försäkringsverksamhet

17 825

19

40 070

43

57 895

62

93 355

Fastighetsverksamhet

13 460

19

16 000

22

29 460

41

71 935

Företagstjänster

99 315

18

191 300

34

290 615

52

564 125

Offentlig förvaltning och försvar

66 700

23

144 700

49

211 400

72

295 405

Utbildning och forskning

79 760

16

267 890

52

347 650

68

512 825

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 555

14

257 050

34

361 605

48

754 530

Personliga och kulturella tjänster

33 530

17

50 805

26

84 335

44

193 355

Okänd verksamhet

5 010

15

5 590

16

10 600

31

34 005

Icke förvärvsarbetande, Totalt

207 540

17

171 450

14

378 990

32

1 193 705

   i reguljär utbildning

113 115

32

62 030

18

175 145

49

354 030

   ej i reguljär utbildning

94 425

11

101 830

12

196 255

23

839 675

Totalt

925 840

16

1 480 015

25

2 405 855

41

5 815 230

Källa: Statistiska centralbyrån

               

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta