Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Skåne län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

90 255

16

163 730

29

253 985

45

570 155

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 206

14

880

10

2 086

24

8 614

Tillverkning och utvinning

7 446

13

8 865

16

16 311

29

56 001

Energiförsörjning; miljöverksamhet

852

15

1 545

28

2 397

43

5 596

Byggverksamhet

4 069

10

3 049

7

7 118

17

41 443

Handel

12 351

16

12 205

16

24 556

32

77 687

Transport och magasinering

3 642

13

2 633

9

6 275

22

28 534

Hotell- och restaurangverksamhet

2 653

15

1 488

8

4 141

23

17 844

Information och kommunikation

5 409

26

9 817

46

15 226

72

21 200

Finans- och försäkringsverksamhet

1 773

22

2 982

37

4 755

59

8 148

Fastighetsverksamhet

1 980

20

2 303

24

4 283

44

9 743

Företagstjänster

12 209

18

24 081

35

36 290

53

68 303

Offentlig förvaltning och försvar

6 983

22

15 653

50

22 636

72

31 228

Utbildning och forskning

10 650

15

37 612

54

48 262

69

69 226

Vård och omsorg; sociala tjänster

13 978

14

33 425

34

47 403

48

97 555

Personliga och kulturella tjänster

4 208

17

6 146

25

10 354

42

24 235

Okänd verksamhet

846

18

1 046

22

1 892

40

4 798

Icke förvärvsarbetande, Totalt

34 262

17

32 189

16

66 451

33

197 123

   i reguljär utbildning

34 262

17

32 189

16

66 451

33

197 123

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

124 517

16

195 919

26

320 436

42

767 278

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Skåne län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

90 255

16

163 730

29

253 985

45

570 155

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 206

14

880

10

2 086

24

8 614

Tillverkning och utvinning

7 446

13

8 865

16

16 311

29

56 001

Energiförsörjning; miljöverksamhet

852

15

1 545

28

2 397

43

5 596

Byggverksamhet

4 069

10

3 049

7

7 118

17

41 443

Handel

12 351

16

12 205

16

24 556

32

77 687

Transport och magasinering

3 642

13

2 633

9

6 275

22

28 534

Hotell- och restaurangverksamhet

2 653

15

1 488

8

4 141

23

17 844

Information och kommunikation

5 409

26

9 817

46

15 226

72

21 200

Finans- och försäkringsverksamhet

1 773

22

2 982

37

4 755

59

8 148

Fastighetsverksamhet

1 980

20

2 303

24

4 283

44

9 743

Företagstjänster

12 209

18

24 081

35

36 290

53

68 303

Offentlig förvaltning och försvar

6 983

22

15 653

50

22 636

72

31 228

Utbildning och forskning

10 650

15

37 612

54

48 262

69

69 226

Vård och omsorg; sociala tjänster

13 978

14

33 425

34

47 403

48

97 555

Personliga och kulturella tjänster

4 208

17

6 146

25

10 354

42

24 235

Okänd verksamhet

846

18

1 046

22

1 892

40

4 798

Icke förvärvsarbetande, Totalt

34 262

17

32 189

16

66 451

33

197 123

   i reguljär utbildning

34 262

17

32 189

16

66 451

33

197 123

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

124 517

16

195 919

26

320 436

42

767 278

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta