Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjuv

 

 

 

 

 

2 377

0,0

Bromölla

 

1

51

 

52

1 979

2,6

Burlöv

1

16

23

4

44

3 337

1,3

Båstad

 

 

6

3

9

3 195

0,3

Eslöv

 

2

6

 

8

5 438

0,1

Helsingborg

2

154

546

5

707

33 970

2,1

Hässleholm

1

23

26

 

50

10 549

0,5

Höganäs

 

1

9

3

13

4 377

0,3

Hörby

64

1

11

1

77

2 681

2,9

Höör

 

1

5

 

6

2 866

0,2

Klippan

 

2

7

 

9

2 820

0,3

Kristianstad

2

47

51

6

106

19 958

0,5

Kävlinge

19

13

11

 

43

4 067

1,1

Landskrona

 

10