Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

 

Sysselsatta i IT-företag 2018 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjuv

 

 

1

 

1

2 183

0,0

Bromölla

 

1

47

 

48

2 060

2,3

Burlöv

1

17

20

5

43

3 464

1,2

Båstad

 

 

7

2

9

3 159

0,3

Eslöv

 

4

14

 

18

5 351

0,3

Helsingborg

3

155

566

7

731

34 933

2,1

Hässleholm

1

18

25

 

44

10 664

0,4

Höganäs

 

1

9

3

13

4 259

0,3

Hörby

69

 

12

 

81

2 716

3,0

Höör

 

 

4

 

4

2 844

0,1

Klippan

 

1

5

 

6

2 909

0,2

Kristianstad

2

50

55

5

112

20 318

0,6

Kävlinge

20

7

12

 

39

4 121

0,9

Landskrona

 

8

18

1

27

7 996

0,3

Lomma

24

1

24

 

49

3 217

1,5

Lund

23

586

871

5

1 485

36 387

4,1

Malmö

144

327

2 115

254

2 840

89 850

3,2

Osby

 

 

2

 

2

2 234

0,1

Perstorp

 

 

1

 

1

1 416

0,1

Simrishamn

 

5

7

 

12

3 844

0,3

Sjöbo

1

12

7

 

20

2 994

0,7

Skurup

 

 

6

 

6

2 403

0,2

Staffanstorp

13

2

50

1

66

3 017

2,2

Svalöv

 

 

5

 

5

2 091

0,2

Svedala

1

1

9

1

12

3 210

0,4

Tomelilla

 

 

5

 

5

2 381

0,2

Trelleborg

2

5

10

2

19

7 065

0,3

Vellinge

3

28

27

1

59

4 774

1,2

Ystad

1

14

6

 

21

7 037

0,3

Åstorp

 

1

12

 

13

2 957

0,4

Ängelholm

144

24

112

 

280

9 312

3,0

Örkelljunga

 

1

3

 

4

1 920

0,2

Östra Göinge

 

1

 

 

1

2 197

0,0

Skåne län

452

1 270

4 067

287

6 076

295 283

2,1

Riket

4 553

7 527

37 393

6 274

55 747

2 377 373

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjuv

 

2

9

 

11

2 414

0,5

Bromölla

 

4

205

 

209

2 602

8,0

Burlöv

16

72

98

8

194

5 302

3,7

Båstad

 

7

26

14

47

3 577

1,3

Eslöv

2

14

52

5

73

5 832

1,3

Helsingborg

17

418

1 449

85

1 969

38 673

5,1

Hässleholm

2

99

99