Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjuv 17 554
Bromölla 20 235
Burlöv 14 848
Båstad 21 438
Eslöv 21 401
Helsingborg 15 547
Hässleholm 22 988
Höganäs 18 398
Hörby 18 910
Höör 18 932
Klippan 19 802
Kristianstad 22 151
Kävlinge 13 350
Landskrona 18 432
Lomma 12 794
Lund 18 463
Malmö 16 545
Osby 21 624
Perstorp 18 974
Simrishamn 25 912
Sjöbo 19 704
Skurup 15 643
Staffanstorp 13 497
Svalöv 18 436
Svedala 13 404
Tomelilla 20 384
Trelleborg 18 523
Vellinge 13 288
Ystad 21 070
Åstorp 15 614
Ängelholm 22 405
Örkelljunga 20 610
Östra Göinge 21 470
Skåne län 18 556
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 13 243 14 116 14 955 15 294 15 738 16 831 16 918 17 753 17 516 16 728 17 554
Bromölla 14 813 14 991 15 146 15 558 16 325 17 167 17 669 18 071 18 918 20 359 20 235
Burlöv 12 114 12 701 12 909 13 822 14 224 14 329 14 532 14 286 14 163 14 411 14 848
Båstad 17 202 15 692 14 919 17 719 17 862 18 122 19 092 19 824 20 382 20 433 21 438
Eslöv 15 644 15 835 15 924 16 784 17 271 17 950 18 987 19 878 20 570 20 771 21 401
Helsingborg 12 283 12 820 12 985 13 186 13 550 13 777 13 753 14 317 14 724 15 077 15 547
Hässleholm 16 826 16 820 16 674 17 186 17 841 18 489 18 768 19 951 21 205 21 680 22 988
Höganäs 14 866 14 473 15 196 16 142 16 726 16 984 17 243 17 463 18 069 18 295 18 398
Hörby 15 339 15 390 15 545 14 741 15 157 15 911 16 675 17 403 18 235 17 336 18 910
Höör 14 487 14 315 14 544 14 768 14 983 14 436 15 147 16 283 17 984 19 055 18 932
Klippan 15 205 15 188 15 425 15 691 16 021 17 234 17 287 18 950 18 899 18 891 19 802
Kristianstad 16 688 16 545 17 054 17 791 18 617 18 920 19 474 20 542 20 905 21 217 22 151
Kävlinge 10 688 10 266 10 461 11 150 11 497 11 982 12 342 12 693 14 008 13 388 13 350
Landskrona 16 151 16 014 16 056 16 474 17 677 17 802 17 501 17 685 18 095 18 626 18 432
Lomma 9 773 9 972 10 399 11 259 11 446 11 120 11 833 11 988 11 764 12 167 12 794
Lund 13 715 14 087 14 703 15 413 15 762 15 557 15 785 16 495 17 048 17 733 18 463
Malmö 13 533 13 500 13 747 13 770 13 858 14 611 15 311 15 512 15 291 16 093 16 545
Osby 16 123 16 654 16 819 16 750 17 085 17 215 18 664 19 320 20 547 21 334 21 624
Perstorp 14 320 14 607 14 684 14 589 14 590 15 320 16 584 17 045 17 739 18 696 18 974
Simrishamn 19 792 20 251 20 563 21 833 22 229 23 425 23 339 22 822 23 684 24 844 25 912
Sjöbo 13 614 14 126 14 921 16 140 16 462 16 584 17 068 17 398 17 871 18 755 19 704
Skurup 12 777 12 745 12 642 12 887 13 435 13 607 14 188 14 064 14 638 15 185 15 643
Staffanstorp 8 171 8 004 8 073 8 499 8 691 9 040 9 842 10 494 12 321 12 773 13 497
Svalöv 13 292 13 259 14 056 14 505 15 908 15 611 16 747 18 064 17 902 18 326 18 436
Svedala 10 530 10 768 11 047 11 599 11 836 12 350 12 088 11 901 12 621 13 132 13 404
Tomelilla 17 600 17 082 17 920 16 271 20 076 20 526 18 115 18 382 19 342 20 011 20 384
Trelleborg 13 224 13 586 14 115 14 866 15 368 16 138 16 245 16 911 17 485 17 679 18 523
Vellinge 9 726 9 544 9 379 10 240 10 618 11 104 11 218 11 697 12 300 12 766 13 288
Ystad 15 287 15 609 16 284 16 785 17 042 17 419 18 019 18 341 18 857 19 610 21 070
Åstorp 11 802 11 613 12 112 13 280 13 377 13 361 13 206 13 794 14 551 15 559 15 614
Ängelholm 16 361 16 889 17 197 18 570 19 283 20 078 20 706 20 942 21 178 22 152 22 405
Örkelljunga 16 791 16 405 15 127 17 987 19 588 18 725 18 694 19 189 19 279 20 364 20 610
Östra Göinge 17 432 17 922 18 116 18 125 18 587 19 202 18 702 19 457 19 954 20 698 21 470
Skåne län 14 225 14 297 14 536 15 142 15 719 16 089 16 416 16 937 17 517 18 004 18 556
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 107 113 115 119 127 128 134 132 126 133
Bromölla 100 101 102 105 110 116 119 122 128 137 137
Burlöv 100 105 107 114 117 118 120 118 117 119 123
Båstad 100 91 87 103 104 105 111 115 118 119 125
Eslöv 100 101 102 107 110 115 121 127 131 133 137
Helsingborg 100 104 106 107 110 112 112 117 120 123 127
Hässleholm 100 100 99 102 106 110 112 119 126 129 137
Höganäs 100 97 102 109 113 114 116 117 122 123 124
Hörby 100 100 101 96 99 104 109 113 119 113 123
Höör 100 99 100 102 103 100 105 112 124 132 131
Klippan 100 100 101 103 105 113 114 125 124 124 130
Kristianstad 100 99 102 107 112 113 117 123 125 127 133
Kävlinge 100 96 98 104 108 112 115 119 131 125 125
Landskrona 100 99 99 102 109 110 108 109 112 115 114
Lomma 100 102 106 115 117 114 121 123 120 124 131
Lund 100 103 107 112 115 113 115 120 124 129 135
Malmö 100 100 102 102 102 108 113 115 113 119 122
Osby 100 103 104 104 106 107 116 120 127 132 134
Perstorp 100 102 103 102 102 107 116 119 124 131 133
Simrishamn 100 102 104 110 112 118 118 115 120 126 131
Sjöbo 100 104 110 119 121 122 125 128 131 138 145
Skurup 100 100 99 101 105 106 111 110 115 119 122
Staffanstorp 100 98 99 104 106 111 120 128 151 156 165
Svalöv 100 100 106 109 120 117 126 136 135 138 139
Svedala 100 102 105 110 112 117 115 113 120 125 127
Tomelilla 100 97 102 92 114 117 103 104 110 114 116
Trelleborg 100 103 107 112 116 122 123 128 132 134 140
Vellinge 100 98 96 105 109 114 115 120 126 131 137
Ystad 100 102 107 110 111 114 118 120 123 128 138
Åstorp 100 98 103 113 113 113 112 117 123 132 132
Ängelholm 100 103 105 114 118 123 127 128 129 135 137
Örkelljunga 100 98 90 107 117 112 111 114 115 121 123
Östra Göinge 100 103 104 104 107 110 107 112 114 119 123
Skåne län 100 101 102 106 111 113 115 119 123 127 130
Riket 100 100 102 105 109 113 115 118 121 125 129

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta