Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2020-07-13
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

202001

2 363

122 463

26 742

151 568

202002

2 455

120 493

26 885

149 833

202003

1 501

60 440

14 448

76 389

202004

0

2 282

431

2 713

202005

0

3 644

0

3 644

202006

4

14 301

1 577

15 882

202007

 

 

 

 

202008

 

 

 

 

202009

 

 

 

 

202010

 

 

 

 

202011

 

 

 

 

202012

 

 

 

 

2020 Totalt

6 323

323 623

70 083

400 029

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

201901

2 500

137 734

28 322

168 556

201902

2 635

136 445

28 569

167 649

201903

3 452

158 832

32 548

194 832

201904

3 287

163 038

30 728

197 053

201905

4 375

195 943

36 414

236 732

201906

3 655

184 995

33 344

221 994

201907

1 688

155 209

27 214

184 111

201908

2 896

182 144

32 473

217 513

201909

4 692

189 045

35 888

229 625

201910

4 345

178 143

37 128

219 616

201911

3 920

154 050

35 394

193 364

201912

2 999

139 998

28 314

171 311

2019 Totalt

40 444

1 975 576

386 336

2 402 356

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta