Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Bjuv

183

79,2

76,0

73,2

74,9

20,8

Bromölla

124

75,8

75,8

75,0

74,2

24,2

Burlöv

158

79,1

77,8

76,6

75,9

20,9

Båstad

154

85,1

84,4

79,9

83,8

14,9

Eslöv

387

83,5

82,7

80,4

79,1

16,5

Helsingborg

1 598

83,5

82,8

82,1

81,8

16,5

Hässleholm

643

78,7

77,9

75,3

75,9

21,3

Höganäs

322

91,3

91,3

91,0

88,5

8,7

Hörby

178

83,7

82,6

82,6

78,7

16,3

Höör

203

72,9

71,9

71,4

69,0

27,1

Klippan

195

74,9

74,4

70,8

71,8

25,1

Kristianstad

964

80,5

79,6

77,4

75,5

19,5

Kävlinge

390

91,5

91,0

89,5

88,7

8,5

Landskrona

510

85,7

85,3

84,1

82,7

14,3

Lomma

383

95,8

94,5

93,7

94,3

4,2

Lund

1 538

89,3

88,9

88,1

87,3

10,7

Malmö

2 985

78,8

77,9

76,0

76,3

21,2

Osby

153

76,5

76,5

65,4

75,8

23,5

Perstorp

79

72,2

70,9

67,1

65,8

27,8

Simrishamn

205

77,1

76,6

76,6

76,1

22,9

Sjöbo

76

77,6

77,6

76,3

71,1

22,4

Skurup

137

81,8

80,3

76,6

78,1

18,2

Staffanstorp

290

92,4

91,7

91,4

91,7

7,6

Svalöv

162

84,6

80,2

77,2

73,5

15,4

Svedala

276

90,9

87,3

84,1

83,7

9,1

Tomelilla

108

70,4

64,8

63,0

57,4

29,6

Trelleborg

528

83,5

82,2

79,9

80,3

16,5

Vellinge

521

94,2

93,9

93,7

92,5

5,8

Ystad

392

89,3

89,0

89,0

88,5

10,7

Åstorp

170

80,0

78,8

72,9

74,7

20,0

Ängelholm

487

82,5

81,9

80,7

79,7

17,5

Örkelljunga

108

68,5

68,5

66,7

64,8

31,5

Östra Göinge

196

77,0

76,0

74,5

73,5

23,0

Skåne län

14 803

83,4

82,5

80,8

80,4

16,6

Riket

112 731

84,3

83,3

81,8

80,8

15,7

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjuv 92,8 90,2 91,4 89,9 82,3 79,9 79,2
Bromölla 91,3 86,8 85,0 79,3 74,6 80,0 75,8
Burlöv 84,8 82,5 82,3 87,7 78,9 75,3 79,1
Båstad 92,2 94,8 91,5 88,4 87,5 90,6 85,1
Eslöv 88,2 87,8 83,7 88,1 83,9 80,3 83,5
Helsingborg 88,8 87,2 83,3 89,2 85,5 84,1 83,5
Hässleholm 85,1 84,4 80,0 82,5 73,6 75,2 78,7
Höganäs 90,3 93,4 91,0 94,9 88,2 93,4 91,3
Hörby 92,9 85,1 83,2 81,6 77,5 83,7 83,7
Höör 88,6 86,0 87,8 91,6 77,0 80,7 72,9
Klippan 85,6 82,3 81,3 88,1 70,1 68,9 74,9
Kristianstad 86,7 86,4 81,2 84,8 78,3 80,5 80,5
Kävlinge 93,6 93,3 91,3 93,9 89,2 95,2 91,5
Landskrona 83,8 82,2 84,6 85,1 78,9 83,9 85,7
Lomma 97,0 95,4 95,7 96,8 93,4 91,7 95,8
Lund 94,0 91,8 92,6 95,3 92,7 90,6 89,3
Malmö 80,2 79,5 78,2 81,2 76,3 78,7 78,8
Osby 89,5 81,1 84,9 90,5 77,2 78,3 76,5
Perstorp 78,7 84,1 90,9 78,5 57,5 83,5 72,2
Simrishamn 85,6 88,8 88,1 89,6 77,2 76,8 77,1
Sjöbo 84,9 81,0 72,4 89,0 78,1 82,9 77,6
Skurup 93,5 90,5 89,3 92,0 87,9 85,8 81,8
Staffanstorp 94,1 86,2 88,4 89,9 89,5 83,5 92,4
Svalöv 81,2 76,8 82,9 86,2 74,0 77,9 84,6
Svedala 93,5 89,6 87,6 94,8 92,1 91,9 90,9
Tomelilla 85,4 82,1 76,0 85,2 71,7 64,8 70,4
Trelleborg 86,9 88,6 92,7 87,3 85,4 88,4 83,5
Vellinge 97,6 98,8 97,6 96,7 96,5 95,6 94,2
Ystad 97,0 93,7 93,8 92,6 89,8 89,8 89,3
Åstorp 86,2 84,8 80,7 75,6 76,7 87,0 80,0
Ängelholm 92,9 91,3 86,7 92,3 86,3 89,8 82,5
Örkelljunga 89,1 91,2 84,3 82,6 68,5 78,9 68,5
Östra Göinge 84,4 82,2 74,8 80,0 74,0 66,5 77,0
Skåne län 87,8 86,5 84,9 87,6 82,3 83,6 83,4
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjuv 100 97 98 97 89 86 85
Bromölla 100 95 93 87 82 88 83
Burlöv 100 97 97 103 93 89 93
Båstad 100 103 99 96 95 98 92
Eslöv 100 100 95 100 95 91 95
Helsingborg 100 98 94 100 96 95 94
Hässleholm 100 99 94 97 86 88 92
Höganäs 100 103 101 105 98 103 101
Hörby 100 92 90 88 83 90 90
Höör 100 97 99 103 87 91 82
Klippan 100 96 95 103 82 80 88
Kristianstad 100 100 94 98 90 93 93
Kävlinge 100 100 98 100 95 102 98
Landskrona 100 98 101 102 94 100 102
Lomma 100 98 99 100 96 95 99
Lund 100 98 99 101 99 96 95
Malmö 100 99 98 101 95 98 98
Osby 100 91 95 101 86 87 85
Perstorp 100 107 116 100 73 106 92
Simrishamn 100 104 103 105 90 90 90
Sjöbo 100 95 85 105 92 98 91
Skurup 100 97 96 98 94 92 87
Staffanstorp 100 92 94 96 95 89 98
Svalöv 100 95 102 106 91 96 104
Svedala 100 96 94 101 99 98 97
Tomelilla 100 96 89 100 84 76 82
Trelleborg 100 102 107 100 98 102 96
Vellinge 100 101 100 99 99 98 97
Ystad 100 97 97 95 93 93 92
Åstorp 100 98 94 88 89 101 93
Ängelholm 100 98 93 99 93 97 89
Örkelljunga 100 102 95 93 77 89 77
Östra Göinge 100 97 89 95 88 79 91
Skåne län 100 99 97 100 94 95 95
Riket 100 99 98 100 94 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta