Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjuv 33,9 24,2 28,9
Bromölla 41,7 25,9 33,3
Burlöv 58,1 46,6 52,5
Båstad 59,5 35,3 46,2
Eslöv 60,0 46,6 53,4
Helsingborg 50,9 40,3 45,6
Hässleholm 50,0 32,7 41,0
Höganäs 57,0 35,4 45,6
Hörby 26,6 27,3 26,9
Höör 39,7 49,2 44,3
Klippan 38,6 37,1 37,8
Kristianstad 46,6 38,9 43,1
Kävlinge 57,3 48,3 53,0
Landskrona 59,7 45,3 52,8
Lomma 64,7 66,9 66,0
Lund 67,4 62,0 64,7
Malmö 63,5 50,3 57,3
Osby 45,3 35,8 41,0
Perstorp 39,1 35,7 37,3
Simrishamn 32,6 28,6 30,3
Sjöbo 56,2 26,9 44,0
Skurup 36,8 35,3 36,2
Staffanstorp 49,1 47,3 48,3
Svalöv 47,1 37,1 41,6
Svedala 57,0 35,2 46,8
Tomelilla 49,1 35,2 42,1
Trelleborg 57,8 37,5 47,7
Vellinge 54,0 56,0 55,0
Ystad 47,9 34,0 41,3
Åstorp 44,9 23,2 32,2
Ängelholm 53,5 43,0 48,6
Örkelljunga 36,8 20,0 28,8
Östra Göinge 43,5 35,2 39,7
Skåne län 54,5 43,9 49,3
Riket 51,4 39,5 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Bjuv 25,2 30,5 26,6 38,9 31,3 30,5 33,6 33,6 36,9 33,3 28,9
Bromölla 41,1 32,0 36,0 43,8 46,9 26,2 33,1 33,1 47,2 36,7 33,3
Burlöv 37,9 46,2 50,5 56,9 41,8 44,8 49,7 49,7 51,2 54,3 52,5
Båstad 41,5 45,7 39,4 42,2 49,4 42,4 37,5 37,5 40,5 39,4 46,2
Eslöv 40,1 45,9 45,7 50,5 39,4 47,2 45,3 45,3 40,9 42,6 53,4
Helsingborg 38,8 40,9 41,5 47,6 45,0 45,0 42,1 42,1 46,6 49,0 45,6
Hässleholm 35,4 38,7 43,1 44,0 44,6 40,9 45,1 45,1 42,3 40,1 41,0
Höganäs 46,9 45,7 54,9 46,4 50,6 42,7 50,8 50,8 55,1 48,5 45,6
Hörby 35,0 34,0 34,3 37,3 29,7 33,8 26,6 26,6 31,0 38,4 26,9
Höör 37,1 40,1 41,8 48,9 43,4 44,5 42,3 42,3 47,7 46,0 44,3
Klippan 32,0 32,9 38,7 35,8 44,2 36,6 34,3 34,3 41,1 30,7 37,8
Kristianstad 40,4 42,8 44,7 41,9 43,2 41,1 43,1 43,1 44,8 43,3 43,1
Kävlinge 47,1 34,7 39,8 46,3 40,3 44,2 37,2 37,2 43,0 50,2 53,0
Landskrona 40,4 44,7 38,0 46,4 40,7 39,6 35,9 35,9 52,5 51,1 52,8
Lomma 59,7 60,5 66,2 58,6 60,4 59,5 57,1 57,1 64,8 66,8 66,0
Lund 66,0 68,5 68,2 64,7 65,5 62,1 63,1 63,1 65,2 66,1 64,7
Malmö 46,2 46,3 46,8 49,5 50,9 49,7 50,3 50,3 57,3 55,2 57,3
Osby 34,8 41,8 35,7 45,5 41,7 35,9 35,1 35,1 37,4 40,4 41,0
Perstorp 30,5 35,4 44,0 39,4 37,1 28,6 37,7 37,7 45,3 39,0 37,3
Simrishamn 40,8 39,4 43,6 43,4 34,6 47,1 33,6 33,6 34,8 31,2 30,3
Sjöbo 34,9 35,2 36,3 32,9 31,3 30,6 33,7 33,7 33,3 28,6 44,0
Skurup 25,7 32,0 34,6 36,8 36,9 40,6 34,5 34,5 35,6 27,7 36,2
Staffanstorp 44,9 49,4 47,5 49,6 49,8 39,8 42,3 42,3 44,7 44,6 48,3
Svalöv 36,0 32,2 41,3 43,9 33,6 30,4 33,5 33,5 39,5 43,0 41,6
Svedala 40,6 37,5 42,5 34,4 43,5 40,1 40,9 40,9 37,5 44,6 46,8
Tomelilla 29,9 39,3 27,5 28,6 33,7 35,2 25,0 25,0 31,4 31,0 42,1
Trelleborg 39,5 35,3 38,9 39,8 43,0 38,9 38,6 38,6 44,3 44,4 47,7
Vellinge 52,3 47,0 52,4 53,8 45,9 47,1 52,4 52,4 51,7 53,2 55,0
Ystad 41,8 32,9 39,2 40,5 39,3 38,1 42,1 42,1 28,9 35,9 41,3
Åstorp 30,4 37,6 36,2 39,3 42,7 39,3 40,8 40,8 36,4 44,4 32,2
Ängelholm 41,1 44,1 41,5 45,6 45,2 40,0 41,9 41,9 45,6 43,4 48,6
Örkelljunga 31,1 27,5 37,2 41,0 41,5 30,8 40,0 40,0 39,2 38,6 28,8
Östra Göinge 34,5 33,3 36,7 34,3 29,0 32,4 28,7 28,7 29,4 30,7 39,7
Skåne län 43,3 44,1 45,4 47,1 46,1 44,4 44,6 44,6 48,2 48,1 49,3
Riket 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Bjuv 100 121 106 154 124 121 133 133 146 132 115
Bromölla 100 78 88 107 114 64 80 80 115 89 81
Burlöv 100 122 133 150 110 118 131 131 135 143 139
Båstad 100 110 95 102 119 102 90 90 98 95 111
Eslöv 100 114 114 126 98 118 113 113 102 106 133
Helsingborg 100 105 107 123 116 116 109 109 120 126 118
Hässleholm 100 109 122 124 126 115 127 127 120 113 116
Höganäs 100 97 117 99 108 91 108 108 118 103 97
Hörby 100 97 98 107 85 96 76 76 89 110 77
Höör 100 108 113 132 117 120 114 114 129 124 119
Klippan 100 103 121 112 138 114 107 107 129 96 118
Kristianstad 100 106 111 104 107 102 107 107 111 107 107
Kävlinge 100 74 85 98 86 94 79 79 91 107 113
Landskrona 100 111 94 115 101 98 89 89 130 126 131
Lomma 100 101 111 98 101 100 96 96 109 112 111
Lund 100 104 103 98 99 94 96 96 99 100 98
Malmö 100 100 101 107 110 108 109 109 124 119 124
Osby 100 120 103 131 120 103 101 101 107 116 118
Perstorp 100 116 144 129 122 94 124 124 148 128 122
Simrishamn 100 97 107 106 85 115 82 82 85 76 74
Sjöbo 100 101 104 94 90 88 96 96 96 82 126
Skurup 100 125 135 143 143 158 134 134 139 108 141
Staffanstorp 100 110 106 110 111 89 94 94 100 99 108
Svalöv 100 89 115 122 93 84 93 93 110 119 116
Svedala 100 92 105 85 107 99 101 101 92 110 115
Tomelilla 100 131 92 96 113 118 84 84 105 104 141
Trelleborg 100 89 99 101 109 98 98 98 112 112 121
Vellinge 100 90 100 103 88 90 100 100 99 102 105
Ystad 100 79 94 97 94 91 101 101 69 86 99
Åstorp 100 124 119 129 140 129 134 134 120 146 106
Ängelholm 100 107 101 111 110 97 102 102 111 106 118
Örkelljunga 100 88 120 132 134 99 129 129 126 124 93
Östra Göinge 100 97 107 100 84 94 83 83 85 89 115
Skåne län 100 102 105 109 106 103 103 103 111 111 114
Riket 100 103 107 110 105 104 103 103 110 109 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta