Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Skåne län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

35 380

47 585

82 965

10,3

13,6

12,0

Gymnasium högst 2 år

58 537

74 474

133 011

17,0

21,3

19,2

Gymnasium 3 år

72 253

80 781

153 034

21,0

23,1

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

54 613

54 318

108 931

15,9

15,5

15,7

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

110 816

75 177

185 993

32,2

21,5

26,8

Forskarutbildning

4 428

6 010

10 438

1,3

1,7

1,5

Uppgift saknas

7 850

11 294

19 144

2,3

3,2

2,8

Samtliga (hela befolkningen)

343 877

349 639

693 516

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

609 983

9,6

13,0

12,0

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 114 358

17,9

22,6

21,9

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 123 794

21,5

24,2

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

783 289

15,9

15,2

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 290 526

32,0

20,9

25,4

Forskarutbildning

29 808

39 075

65 205

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

100 356

1,9

2,6

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

 

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2008-2018

                       

Skåne län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,8

13,2

12,8

12,4

12,0

11,6

11,3

11,0

10,8

10,5

10,3

Gymnasium högst 2 år

24,9

23,9

23,0

22,3

21,5

20,8

20,0

19,3

18,5

17,8

17,0

Gymnasium 3 år

18,1

18,5

18,9

19,2

19,6

19,9

20,2

20,5

20,7

20,9

21,0

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,7

14,8

15,1

15,2

15,3

15,5

15,6

15,7

15,7

15,8

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

25,6

26,5

27,2

28,0

28,6

29,3

30,0

30,5

31,1

31,6

32,2

Forskarutbildning

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

Uppgift saknas

2,0

2,1

2,1

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

2,0

2,1

2,3

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

17,7

17,1

16,6

16,1

15,6

15,2

14,9

14,6

14,3

14,0

13,6

Gymnasium högst 2 år

26,3

25,7

25,2

24,9

24,6

24,2

23,7

23,1

22,6

21,9

21,3

Gymnasium 3 år

19,1

19,4

19,8

20,2

20,6

21,0

21,4

21,9

22,3

22,7

23,1

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,7

13,9

14,1

14,5

14,7

14,8

15,0

15,1

15,3

15,4

15,5

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

18,9

19,2

19,5

19,9

20,2

20,4

20,6

20,8

21,0

21,1

21,5

Forskarutbildning

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Uppgift saknas

2,8

3,0

3,1

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,9

3,2

3,2

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9