Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2019

             

Skåne län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

34 810

46 738

81 548

10,0

13,2

11,6

Gymnasium högst 2 år

56 866

73 453

130 319

16,4

20,8

18,6

Gymnasium 3 år

73 114

82 997

156 111

21,0

23,5

22,3

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

55 241

55 092

110 333

15,9

15,6

15,7

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

114 607

77 297

191 904

33,0

21,8

27,4

Forskarutbildning

4 588

6 105

10 693

1,3

1,7

1,5

Uppgift saknas

8 476

12 165

20 641

2,4

3,4

2,9

Samtliga (hela befolkningen)

347 702

353 847

701 549

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

242 233

338 057

580 290

9,4

12,6

11,0

Gymnasium högst 2 år

445 556

590 582

1 036 138

17,2

22,0

19,7

Gymnasium 3 år

558 615

660 297

1 218 912

21,6

24,6

23,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

410 856

409 295

820 151

15,9

15,3

15,6

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

847 620

568 910

1 416 530

32,8

21,2

26,9

Forskarutbildning

30 762

39 814

70 576

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

51 577

76 619

128 196

2,0

2,9

2,4

Samtliga (hela befolkningen)

2 587 219

2 683 574

5 270 793

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2009-2019

                       

Skåne län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

13,2

12,8

12,4

12,0

11,6

11,3

11,0

10,8

10,5

10,3

10,0

Gymnasium högst 2 år

23,9

23,0

22,3

21,5

20,8

20,0

19,3

18,5

17,8

17,0

16,4

Gymnasium 3 år

18,5

18,9

19,2

19,6

19,9

20,2

20,5

20,7

20,9

21,0

21,0

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,8

15,1

15,2

15,3

15,5

15,6

15,7

15,7

15,8

15,9

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

26,5

27,2

28,0

28,6

29,3

30,0

30,5

31,1

31,6

32,2

33,0

Forskarutbildning

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

Uppgift saknas

2,1

2,1

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

2,0

2,1

2,3

2,4

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

17,1

16,6

16,1

15,6

15,2

14,9

14,6

14,3

14,0

13,6

13,2

Gymnasium högst 2 år

25,7

25,2

24,9

24,6

24,2

23,7

23,1

22,6

21,9

21,3

20,8

Gymnasium 3 år

19,4

19,8

20,2

20,6

21,0

21,4

21,9

22,3

22,7

23,1

23,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,9

14,1

14,5

14,7

14,8

15,0

15,1

15,3

15,4

15,5

15,6

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

19,2

19,5

19,9

20,2

20,4

20,6

20,8

21,0

21,1

21,5

21,8

Forskarutbildning

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Uppgift saknas

3,0

3,1

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,9

3,2

3,2

3,4

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

9,6

9,4

Gymnasium högst 2 år

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

17,9

17,2

Gymnasium 3 år

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

21,5

21,6

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

15,9

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

32,0

32,8

Forskarutbildning

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

Uppgift saknas

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

1,9

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

13,0

12,6

Gymnasium högst 2 år

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

22,6

22,0

Gymnasium 3 år

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

24,2

24,6

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

20,9

21,2

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

2,6

2,9

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2009-2019

                       

Skåne län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

13,2

12,8

12,4

12,0

11,6

11,3

11,0

10,8

10,5

10,3

10,0

Gymnasium högst 2 år

23,9

23,0

22,3

21,5

20,8

20,0

19,3

18,5

17,8

17,0

16,4

Gymnasium 3 år

18,5

18,9

19,2

19,6

19,9

20,2

20,5

20,7

20,9

21,0

21,0

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,8

15,1

15,2

15,3

15,5

15,6

15,7

15,7

15,8

15,9

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

26,5

27,2

28,0

28,6

29,3

30,0

30,5

31,1

31,6

32,2

33,0

Forskarutbildning

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

Uppgift saknas

2,1

2,1

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

2,0

2,1

2,3

2,4