Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

28 132

11,3

18 606

17,6

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

52 444

21,1

21 009

19,9

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

67 743

27,3

15 254

14,5

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

39 768

16,0

15 324

14,5

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

55 198

22,2

22 099

21,0

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

3 891

1,6

2 214

2,1

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

1 231

0,5

10 934

10,4

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

248 407

100

105 440

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

15 875

6,5

18 935

18,4

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

40 172

16,4

16 694

16,2

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

58 326

23,9

14 788

14,3

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

40 495

16,6

14 746

14,3

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

85 949

35,1

28 658

27,8

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

2 844

1,2

1 744

1,7

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

876

0,4

7 600

7,4

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

244 537

100

103 165

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta