Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2017. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Eskilstuna

1 446

6,1

1 653

6,4

Flen

260

7,8

309

8,2

Gnesta

62

2,5

74

2,9

Katrineholm

300

4,0

415

5,1

Nyköping

458

3,6

548

4,1

Oxelösund

155

6,3

183

6,1

Strängnäs

278

3,5

280

3,3

Trosa

69

2,5

57

2,0

Vingåker

85

4,4

110

5,2

Södermanlands län

3 114

4,8

3 629

5,2

Riket

86 489

3,7

105 447

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2008-2017. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

5,3

7,0

6,9

7,0

7,2

7,3

6,9

6,4

6,5

6,1

Flen

3,4

4,9

6,7

7,7

6,7

5,8

7,5

6,0

6,6

7,8

Gnesta

1,6

3,6

3,4

2,9

2,8

2,5

2,2

2,2

2,7

2,5

Katrineholm

4,2

5,5

6,2

6,0

5,9

5,0

4,6

4,1

4,3

4,0

Nyköping

3,2

4,1

3,9

3,5

3,3

3,0

3,2

3,2

3,4

3,6

Oxelösund

2,4

4,5

3,5

3,1

3,2

3,1

4,0

4,8

6,2

6,3

Strängnäs

3,2

4,1

4,6

4,9

4,6

4,2

3,6

3,3

3,5

3,5

Trosa

1,8

3,2

3,0

2,1

2,4

3,3

2,3

2,1

2,2

2,5

Vingåker

3,5

4,6

4,6

4,9

4,9

4,7

4,9

4,6

4,2

4,4

Södermanlands län

3,9

5,3

5,4

5,4

5,3

5,1

5,0

4,7

4,9

4,8

Riket

3,3

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

                     

Kommun/Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

5,6

9,8

8,5

7,5

8,2

8,2

7,8

7,3

7,1

6,4

Flen

3,5

6,0

6,2

6,1

6,4

6,2

8,1

7,4

8,2

8,2

Gnesta

2,0

4,6

4,0

2,9

3,0

3,3

2,4

2,2

2,7

2,9

Katrineholm

4,3

7,0

6,5

6,1

6,5

5,5

4,9

4,7

5,0

5,1

Nyköping

3,5

5,5

4,4

3,5

3,7

3,8

4,0

4,1

4,4

4,1

Oxelösund

2,3

5,3

3,9

3,1

3,3

3,5

5,1

6,2

7,1

6,1

Strängnäs

3,2

5,0

5,3

4,5

4,3

4,2

4,0

3,7

3,7

3,3

Trosa

1,5

3,5

3,0

2,3

2,4

2,8

2,4

2,2

2,3

2,0

Vingåker

2,6

4,5

4,6

4,9

5,5

5,3

4,4

4,6

5,4

5,2

Södermanlands län

4,1

7,1

6,3

5,5

5,8

5,7

5,6

5,4

5,6

5,2

Riket

3,5

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2008-2017. Index år 2008=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

100

133

130

131

136

139

130

121

122

115

Flen

100

145

196

225

196

170

220

175

194

230

Gnesta

100

221

209

176

175

152

133

134

168

153

Katrineholm

100

132

149

145

141

119

110

98

103

95

Nyköping

100

130

123

111

104

94

100

102

109

113

Oxelösund

100

184

145

126

131

126

165

199

254

257

Strängnäs

100

128

144

153

144

130

112

102

110

109

Trosa

100

179

169

117

133

184

130

116

121

138

Vingåker

100

133

133

141

140

137

141

133

122

127

Södermanlands län

100

136

139

137

136

131

127

119

124

122

Riket

100

136

140

136

132

129

120

113

110

113

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

100

175

153

135

147

146

139

131

127

115

Flen

100

173

178

176

186

180

234

213

235

236

Gnesta

100

234

202

149

154

165

121

113

138

145

Katrineholm

100

161

151

141

150

126

113

108

116

118

Nyköping

100

157

126

99

105

108

113

116

125

117

Oxelösund

100

230

167

133

141

149

220

268

305

263

Strängnäs

100

158

167

144

136

134

126

118

119

106

Trosa

100

230

197

152

159

181

155

144

154

128

Vingåker

100

174

176

189

210

205

170

178

209

199

Södermanlands län

100

173

154

134

144

141

139

134

137

127

Riket

100

161

148

132

137

137

130

125

122

119

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta