Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

Under 2019 var arbetslösheten i Södermanlands län högst i Eskilstuna kommun där 6,1 procent av den registrerade arbetskraften 16-64 år var arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i Trosa kommun 1,6 procent. Genomsnittet för länet var under året 4,6 procent, för riket 3,7 procent

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 3 126 6,1
Flen 410 5,8
Gnesta 134 2,6
Katrineholm 683 4,3
Nyköping 925 3,5
Oxelösund 214 4,0
Strängnäs 563 3,3
Trosa 97 1,6
Vingåker 147 3,7
Södermanlands län 6 299 4,6
Riket 187 000 3,7

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Södermalands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

5 029

150 284

4,0

3,4

2009

8 344

236 828

6,3

5,7

2010

7 965

231 288

5,9

4,9

2011

6 955

206 431

5,4

4,6

2012

7 372

212 898

5,6

4,6

2013

7 280

214 295

5,4

4,5

2014

7 084

202 463

5,3

4,3

2015

6 772

194 385

5,1

4,1

2016

7 028

189 718

5,3

4,0

2017

6 743

191 927

5,0

4,0

2018

6 210

185 710

4,6

3,8

2019

6 299

187 000

4,6

3,7

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

166

158

2010

158

154

2011

138

137

2012

147

142

2013

145

143

2014

141

135

2015

135

129

2016

140

126

2017

134

128

2018

123

124

2019

125

124

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

 

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta