Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge

Andelen sysselsatta i olika arbetsmarknadsprogram 2018 var högst i Flens kommun med 7,2 procent. Lägst var andelen i Trosa kommun med 2,1 procent. Genomsnittet för Södermanlands län var under året 5,0 procent. Genomsnittet för hela riket var 3,3 procent.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2018

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 3 145 6,3
Flen 511 7,2
Gnesta 114 2,2
Katrineholm 836 5,4
Nyköping 1 024 3,9
Oxelösund 345 6,4
Strängnäs 472 2,8
Trosa 124 2,1
Vingåker 198 4,9
Södermanlands län 6 769 5,0
Riket 161 594 3,3

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2018

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Södermanlands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

2 607

70 796

2,1

1,6

2009

4 759

120 671

3,6

2,6

2010

6 866

179 768

5,1

3,8

2011

6 702

170 951

5,2

3,8

2012

7 093

179 636

5,4

3,9

2013

7 482

189 384

5,6

4,0

2014

6 993

176 624

5,3

3,7

2015

7 372

176 495

5,5

3,7

2016

7 294

173 018

5,4

3,6

2017

7 359

171 155

5,4

3,5

2018

6 769

161 594

5,0

3,3

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet sysselsatta i program 2008-2018. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

183

170

2010

263

254

2011

257

241

2012

272

254

2013

287

268

2014

268

249

2015

283

249

2016

280

244

2017

282

242

2018

260

228

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta