Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2017 ökade folkmängden i alla länets kommuner. Största ökningen redovisas för Trosa kommun, 3,8 procent. Länet ökade sin folkmängd med 1,1 procent och rikets folkmängd ökade med 1,3 procent.

Förändring av folkmängden 2016-2017

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2016-2017

2016

2017

Antal

Procent

Eskilstuna

103 684

104 709

1 025

1,0

Flen

16 830

16 864

34

0,2

Gnesta

10 861

11 019

158

1,5

Katrineholm

33 722

34 133

411

1,2

Nyköping

54 924

55 467

543

1,0

Oxelösund

11 921

12 008

87

0,7

Strängnäs

34 609

35 045

436

1,3

Trosa

12 447

12 916

469

3,8

Vingåker

9 099

9 180

81

0,9

Södermanlands län

288 097

291 341

3 244

1,1

Riket

9 995 153

10 120 242

125 089

1,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta