Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-201…

Befolkningsutveckling 1805-2015

Senast uppdaterad 2016-02-24
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Från år 1805 har länets folkmängd ökat nästan tre gånger. Folkmängden i riket har under samma tid ökat ca fyra gånger.

Folkmängd 1805-2015 (5-års intervall)

År Södermanlands län Riket
1805 98 761 2 412 772
1810 98 663 2 377 851
1815 99 590 2 465 066
1820 101 291 2 584 690
1825 106 793 2 771 252
1830 108 327 2 888 082
1835 111 833 3 025 439
1840 114 920 3 138 887
1845 118 664 3 316 536
1850 120 113 3 482 541
1855 123 684 3 641 011
1860 126 705 3 859 728
1865 133 900 4 114 141
1870 136 114 4 168 525
1875 140 922 4 383 291
1880 147 186 4 565 668
1885 150 032 4 682 769
1890 154 991 4 784 981
1895 161 722 4 919 260
1900 167 428 5 136 441
1905 169 576 5 294 885
1910 178 568 5 522 403
1915 183 839 5 712 740
1920 190 478 5 904 489
1925 192 055 6 053 562
1930 189 192 6 142 191
1935 188 862 6 250 506
1940 192 394 6 371 432
1945 201 051 6 673 749
1950 214 012 7 041 829
1955 220 946 7 290 112
1960 227 807 7 497 967
1965 240 806 7 772 506
1970 248 413 8 081 229
1975 251 913 8 208 442
1980 252 536 8 317 937
1985 249 701 8 358 139
1990 255 636 8 590 630
1995 258 700 8 837 496
2000 256 033 8 882 792
2005 261 895 9 047 752
2010 270 738 9 415 570
2015 283 712 9 851 017

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta