Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2018

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Eskilstuna 46 999 58 925 79,8
Flen 8 464 8 241 102,7
Gnesta 5 339 5 898 90,5
Katrineholm 16 257 18 293 88,9
Nyköping 26 356 29 655 88,9
Oxelösund 5 928 6 134 96,6
Strängnäs 16 796 18 965 88,6
Trosa 6 401 6 908 92,7
Vingåker 4 545 4 591 99,0
Södermanlands län 137 085 157 610 87,0
Riket 4 414 953 5 815 232 75,9
Demografisk försörjningskvot 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 71,5 72,8 73,1 73,6 74,6 75,3 76,5 77,4 78,0 79,1 79,8
Flen 86,1 86,1 87,1 89,9 90,4 92,4 94,1 95,8 98,3 100,3 102,7
Gnesta 77,6 78,9 80,4 81,2 81,4 82,1 83,2 84,3 85,4 88,1 90,5
Katrineholm 79,8 80,6 80,5 79,8 80,4 82,1 83,2 84,2 85,6 87,4 88,9
Nyköping 78,5 79,6 80,3 81,1 82,3 83,2 84,3 85,6 86,8 87,7 88,9
Oxelösund 80,7 82,7 84,0 85,5 87,4 88,1 88,6 89,2 90,9 93,1 96,6
Strängnäs 77,0 78,3 79,6 80,7 82,1 83,2 84,5 85,4 86,2 87,7 88,6
Trosa 77,4 78,9 81,2 82,7 83,8 84,8 87,0 89,1 90,4 91,9 92,7
Vingåker 83,7 84,1 85,2 85,8 88,8 90,7 92,5 92,3 93,1 97,1 99,0
Södermanlands län 76,5 77,7 78,3 79,0 80,1 81,1 82,3 83,3 84,4 85,8 87,0
Riket 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 102 102 103 104 105 107 108 109 111 111
Flen 100 100 101 104 105 107 109 111 114 116 119
Gnesta 100 102 104 105 105 106 107 109 110 114 117
Katrineholm 100 101 101 100 101 103 104 106 107 110 111
Nyköping 100 101 102 103 105 106 107 109 111 112 113
Oxelösund 100 102 104 106 108 109 110 111 113 115 120
Strängnäs 100 102 103 105 107 108 110 111 112 114 115
Trosa 100 102 105 107 108 110 112 115 117 119 120
Vingåker 100 100 102 103 106 108 110 110 111 116 118
Södermanlands län 100 101 102 103 105 106 108 109 110 112 114
Riket 100 101 101 102 102 103 104 105 106 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta