Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Eskilstuna 27,7 72,3
Flen 25,6 74,4
Gnesta 32,2 67,8
Katrineholm 24,6 75,4
Nyköping 29,1 70,9
Oxelösund 26,6 73,4
Strängnäs 30,8 69,2
Trosa 30,9 69,1
Vingåker 21,8 78,2
Södermanlands län 27,9 72,1
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 21,3 22,3 21,6 21,2 22,1 22,1 22,3 23,6 24,1 25,8 27,7
Flen 18,1 22,7 21,5 18,9 20,2 20,3 20,4 20,7 22,9 21,0 25,6
Gnesta 23,5 24,5 26,8 24,9 26,6 25,3 27,5 26,7 26,1 28,6 32,2
Katrineholm 18,9 21,1 22,5 21,6 21,6 20,9 20,3 22,1 22,2 23,1 24,6
Nyköping 22,3 23,6 23,7 23,7 24,4 25,2 25,7 25,9 25,2 27,1 29,1
Oxelösund 19,5 20,4 22,4 23,1 24,6 29,0 25,5 25,4 25,7 26,1 26,6
Strängnäs 24,1 24,4 25,7 24,7 26,1 26,0 25,6 27,6 28,5 29,3 30,8
Trosa 22,7 23,5 23,3 24,2 25,2 27,7 26,0 27,8 30,5 29,4 30,9
Vingåker 20,0 18,9 25,7 24,6 24,4 20,2 18,7 20,5 22,9 24,5 21,8
Södermanlands län 21,4 22,7 23,0 22,4 23,2 23,4 23,2 24,3 24,8 26,0 27,9
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 105 102 100 104 104 105 111 113 121 130
Flen 100 125 119 104 111 112 112 114 126 116 141
Gnesta 100 104 114 106 113 107 117 113 111 122 137
Katrineholm 100 112 119 115 114 110 107 117 118 122 130
Nyköping 100 106 106 106 109 113 115 116 113 122 131
Oxelösund 100 104 115 118 126 148 131 130 132 134 136
Strängnäs 100 101 107 102 108 108 106 114 118 121 128
Trosa 100 104 103 107 111 122 115 123 135 130 136
Vingåker 100 94 128 123 122 101 93 102 114 122 109
Södermanlands län 100 106 107 105 109 109 109 114 116 121 130
Riket 100 104 108 110 114 115 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta