Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2019-11-29
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2018, GWh

Region GWh
Stockholms län 20 405
Uppsala län 2 930
Södermanlands län 3 244
Östergötlands län 6 440
Jönköpings län 4 512
Kronobergs län 2 740
Kalmar län 3 332
Gotlands län 935
Blekinge län 1 829
Skåne län 12 902
Hallands län 4 332
Västra Götalands län 18 910
Värmlands län 5 308
Örebro län 4 259
Västmanlands län 2 864
Dalarnas län 6 726
Gävleborgs län 5 323
Västernorrlands län 9 310
Jämtlands län 1 755
Västerbottens län 4 366
Norrbottens län 8 150
Riket 130 572
Elförbrukning 2007-2018, GWh

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 20 807 20 363 19 295 20 514 20 607 21 092 20 459 19 833 20 555 20 824 20 342 20 405
Uppsala län 2 977 2 584 2 928 2 936 2 858 2 976 2 713 2 702 2 931 3 012 3 072 2 930
Södermanlands län 3 697 3 701 3 225 3 607 3 314 3 185 3 034 2 916 3 324 3 174 3 198 3 244
Östergötlands län 6 695 6 528 6 481 7 104 6 450 6 435 6 351 6 070 6 118 6 372 6 452 6 440
Jönköpings län 4 300 4 336 4 265 4 522 4 247 4 236 4 253 4 096 4 161 4 437 4 490 4 512
Kronobergs län 2 006 2 004 1 957 3 229 3 093 2 987 3 056 2 918 2 940 2 934 2 508 2 740
Kalmar län 3 398 3 376 3 373 2 772 2 692 2 709 2 741 2 666 2 622 2 784 3 341 3 332
Gotlands län 868 861 863 886 850 873 887 912 886 928 1 023 935
Blekinge län 2 229 2 308 2 257 1 994 1 623 1 908 1 872 1 728 1 726 1 805 1 822 1 829
Skåne län 13 385 13 524 12 725 13 750 12 872 12 946 13 118 12 520 12 488 12 946 12 866 12 902
Hallands län 5 289 5 043 5 186 5 102 4 829 4 884 4 411 4 224 4 165 4 393 4 475 4 332
Västra Götalands län 19 831 19 646 18 517 19 435 18 939 18 701 18 487 17 994 18 737 19 005 19 227 18 910
Värmlands län 5 761 5 574 6 094 5 536 5 159 5 222 4 805 4 969 5 069 5 111 5 252 5 308
Örebro län 3 813 4 268 5 069 4 117 3 992 4 068 3 997 3 922 3 888 4 102 4 122 4 259
Västmanlands län 3 256 3 217 2 910 3 028 2 902 2 880 2 819 2 768 2 748 2 787 2 755 2 864
Dalarnas län 8 233 8 117 6 506 8 053 7 752 7 511 7 539 6 756 6 733 7 044 6 906 6 726
Gävleborgs län 5 239 4 996 4 837 5 482 5 524 5 751 5 061 5 153 5 103 5 155 5 288 5 323
Västernorrlands län 10 287 9 942 9 168 9 556 9 914 10 137 10 149 9 520 9 112 9 311 9 362 9 310
Jämtlands län 1 887 1 809 1 904 1 923 1 661 1 755 1 720 1 613 1 667 1 767 1 793 1 755
Västerbottens län 4 453 4 417 4 202 4 339 4 189 4 304 4 141 4 118 4 125 4 201 4 271 4 366
Norrbottens län 6 919 6 931 6 543 7 294 7 111 7 345 7 577 7 643 7 700 8 003 7 896 8 150
Riket 135 332 133 544 128 303 135 178 130 579 131 904 129 192 125 041 126 797 130 095 130 095 130 572
Elförbrukningens utveckling 2007-2018. Index år 2007=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 100 98 93 99 99 101 98 95 99 100 98 98
Uppsala län 101 87 98 99 96 100 91 91 98 101 103 98
Södermanlands län 102 100 87 98 90 86 82 79 90 86 87 88
Östergötlands län 103 98 97 106 96 96 95 91 91 95 96 96
Jönköpings län 104 101 99 105 99 99 99 95 97 103 104 105
Kronobergs län 105 100 98 161 154 149 152 145 147 146 125 137
Kalmar län 106 99 99 82 79 80 81 78 77 82 98 98
Gotlands län 107 99 99 102 98 101 102 105 102 107 118 108
Blekinge län 108 104 101 89 73 86 84 78 77 81 82 82
Skåne län 109 101 95 103 96 97 98 94 93 97 96 96
Hallands län 110 95 98 96 91 92 83 80 79 83 85 82
Västra Götalands län* 111 99 93 98 96 94 93 91 94 96 97 95
Värmlands län 112 97 106 96 90 91 83 86 88 89 91 92
Örebro län 113 112 133 108 105 107 105 103 102 108 108 112
Västmanlands län 114 99 89 93 89 88 87 85 84 86 85 88
Dalarnas län 115 99 79 98 94 91 92 82 82 86 84 82
Gävleborgs län 116 95 92 105 105 110 97 98 97 98 101 102
Västernorrlands län 117 97 89 93 96 99 99 93 89 91 91 91
Jämtlands län 118 96 101 102 88 93 91 85 88 94 95 93
Västerbottens län 119 99 94 97 94 97 93 92 93 94 96 98
Norrbottens län 120 100 95 105 103 106 110 110 111 116 114 118
Riket 121 99 95 100 96 97 95 92 94 96 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta