Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2016 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

20 824

3 514

4 222

1 781

11 307

Uppsala län

3 012

325

876

192

1 619

Södermanlands län

3 174

967

760

166

1 281

Östergötlands län

6 372

3 182

1 023

225

1 942

Jönköpings län

4 437

1 635

1 039

171

1 592

Kronobergs län

2 934

1 460

477

97

900

Kalmar län

2 784

902

630

124

1 128

Gotlands län

928

343

139

26

420

Blekinge län

1 805

563

507

99

636

Skåne län

12 946

2 859

3 361

694

6 032

Hallands län

4 393

1 688

846

176

1 683

Västra Götalands län

19 005

6 137

4 258

1 023

7 587

Värmlands län

5 111

2 819

886

136

1 270

Örebro län

4 102

1 378

856

170

1 698

Västmanlands län

2 787

956

441

144

1 246

Dalarnas län

7 044

4 363

1 062

134

1 485

Gävleborgs län

5 155

2 782

849

141

1 383

Västernorrlands län

9 311

6 851

888

130

1 442

Jämtlands län

1 767

184

457

83

1 043

Västerbottens län

4 201

1 717

906

199

1 379

Norrbottens län

8 003

4 883

1 021

123

1 976

Riket

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

100

16,9

20,3

8,6

54,3

Uppsala län

100

10,8

29,1

6,4

53,8

Södermanlands län

100

30,5

23,9

5,2

40,4

Östergötlands län

100

49,9

16,1

3,5

30,5

Jönköpings län

100

36,8

23,4

3,9

35,9

Kronobergs län

100

49,8

16,3

3,3

30,7

Kalmar län

100

32,4

22,6

4,5

40,5

Gotlands län

100

37,0

15,0

2,8

45,3

Blekinge län

100

31,2

28,1

5,5

35,2

Skåne län

100

22,1

26,0

5,4

46,6

Hallands län

100

38,4

19,3

4,0

38,3

Västra Götalands län

100

32,3

22,4

5,4

39,9

Värmlands län

100

55,2

17,3

2,7

24,8

Örebro län

100

33,6

20,9

4,1

41,4

Västmanlands län

100

34,3

15,8

5,2

44,7

Dalarnas län

100

61,9

15,1

1,9

21,1

Gävleborgs län

100

54,0

16,5

2,7

26,8

Västernorrlands län

100

73,6

9,5

1,4

15,5

Jämtlands län

100

10,4

25,9

4,7

59,0

Västerbottens län

100

40,9

21,6

4,7

32,8

Norrbottens län

100

61,0

12,8

1,5

24,7

Riket

100

38,1

19,8

4,7

37,5

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 1998-2016 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Södermanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

3 514

1 554

770

167

1 023

1999

3 365

1 544

709

242

870

2000

3 562

1 243

661

150

1 508

2001

3 496

1 290

706

176

1 324

2002

3 442

1 244

708

168

1 322

2003

3 398

1 211

733

158

1 296

2004

3 574

1 257

744

182

1 391

2005

3 764

1 584

689

163

1 328

2006

3 349

1 259

689

164

1 237

2007

3 697

1 503

686

165

1 343

2008

3 701

1 495

723

126

1 357

2009

3 225

1 099

684

166

1 276

2010

2 577

1 231

790

175

1 381

2011

3 314

1 199

704

260

1 151

2012

3 185

946

760

260

1 219

2013

3 034

932

723

220

1 159

2014

2 916

899

692

213

1 112

2015

3 324

1 162

745

164

1 253

2016

3 174

967

760

166

1 281

           

Riket

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

133 095

54 683

26 313

6 001

46 098

1999

132 718

55 309

25 884

5 983

45 542

2000

135 458

57 804

25 408

5 814

46 432

2001

138 543

57 119

27 263

6 062

48 099

2002

136 706

56 412

26 524

5 824

47 946

2003

134 663

55 301

26 975

6 036

46 351

2004

135 695

56 103

26 845

5 988

46 759

2005

135 230

56 698

26 074

6 002

46 456

2006

135 503

57 406

26 288

5 637

46 172

2007

135 332

57 944

25 153

6 015

46 220

2008

133 544

56 558

25 168

5 982

45 836

2009

128 303

50 657

24 861

6 075

46 710

2010

136 256

54 496

27 780

6 239

47 741

2011

130 579

53 843

24 315

6 636

45 785

2012

131 904

52 981

25 638

6 401

46 884

2013

129 192

50 935

25 162

6 305

46 790

2014

125 041

49 552

23 736

6 049

45 704

2015

126 797

48 784

24 697

6 097

47 219

2016

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av elförbrukningen 1998-2016 fördelat på slutlig användare. Index år 1998=100

           

Södermanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

100

100

100

100

100

1999

96

99

92

145

85

2000

101

80

86

90

147

2001

99

83

92

105

129

2002

98

80

92

101

129

2003

97

78

95

95

127

2004

102

81

97

109

136

2005

107

102

89

98

130

2006

95

81

89

98

121

2007

105

97

89

99

131

2008

105

96

94

75

133

2009

92

71

89

99

125

2010

73

79

103

105

135

2011

94

77

91

156

113

2012

91

61

99

156

119

2013

86

60

94

132

113

2014

83

58

90

128

109

2015

95

75

97

98

122

2016

90

62

99

99

125

           

Riket

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

100

100

100

100

100

1999

100

101

98

100

99

2000

102

106

97

97

101

2001

104

104

104

101

104

2002

103

103

101

97

104

2003

101

101

103