Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2016

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 3 514 38 315 92
Uppsala län 325 5 924 55
Södermanlands län 967 4 684 206
Östergötlands län 3 182 6 542 486
Jönköpings län 1 635 6 168 265
Kronobergs län 1 460 3 435 425
Kalmar län 902 4 234 213
Gotlands län 343 1 643 209
Blekinge län 563 2 240 251
Skåne län 2 859 19 729 145
Hallands län 1 688 6 227 271
Västra Götalands län 6 137 28 025 219
Värmlands län 2 819 4 562 618
Örebro län 1 378 4 508 306
Västmanlands län 956 4 026 237
Dalarnas län 4 363 5 753 758
Gävleborgs län 2 782 5 011 555
Västernorrlands län 6 851 4 153 1 650
Jämtlands län 184 3 284 56
Västerbottens län 1 717 4 215 407
Norrbottens län 4 883 4 407 1 108
Riket 49 506 167 560 295
Källa: Statistiska centralbyrån
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2005-2016, GWh

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 3 477 3 866 3 413 3 434 2 957 3 228 3 692 3 522 3 658 3 434 3 423 3 514
Uppsala län 697 676 648 585 691 326 459 368 271 254 308 325
Södermanlands län 1 584 1 259 1 503 1 495 1 099 1 231 1 199 946 932 899 1 162 967
Östergötlands län 3 777 3 705 3 628 3 376 3 275 3 365 3 273 3 150 3 152 3 007 2 973 3 182
Jönköpings län 1 951 1 662 1 738 1 756 1 618 1 652 1 649 1 653 1 593 1 586 1 560 1 635
Kronobergs län 722 744 620 598 533 1 729 167 1 587 1 616 1 561 1 535 1 460
Kalmar län 1 491 1 342 1 526 1 545 1 468 770 846 860 863 876 817 902
Gotlands län 336 338 335 346 284 287 288 315 64 312 .. 343
Blekinge län 1 190 1 134 1 012 970 952 520 518 630 619 .. 551 563
Skåne län 3 810 3 790 3 751 3 644 3 114 3 301 3 096 3 126 3 126 2 979 2 851 2 859
Hallands län 2 566 2 605 2 696 2 577 2 388 2 229 2 276 2 270 1 785 .. 1 587 1 688
Västra Götalands län 8 369 8 106 8 090 7 801 6 431 6 227 6 653 6 154 6 145 6 112 6 235 6 137
Värmlands län 3 310 3 786 3 635 3 285 3 744 3 502 2 882 2 926 2 480 2 772 2 834 2 819
Örebro län 1 568 1 702 1 563 2 085 2 729 3 253 1 406 1 379 1 362 1 371 1 355 1 378
Västmanlands län 1 268 1 250 1 253 1 228 984 1 082 1 151 1 072 1 043 1 014 971 956
Dalarnas län 4 565 5 395 5 549 5 453 3 731 5 249 5 215 4 871 4 842 4 234 4 158 4 363
Gävleborgs län 2 932 2 624 2 913 2 749 2 459 3 075 3 383 3 563 2 808 2 805 2 788 2 782
Västernorrlands län 7 366 7 588 7 842 7 396 6 503 6 966 7 581 7 807 7 690 7 128 6 650 6 851
Jämtlands län 317 334 336 332 308 290 266 282 268 238 .. 184
Västerbottens län 1 802 1 803 1 882 1 810 1 660 1 669 1 766 1 765 1 747 1 748 1 720 1 717
Norrbottens län 3 600 3 694 4 011 4 093 3 727 4 543 4 571 4 733 4 891 4 899 4 730 4 883
Riket 56 698 57 406 57 944 56 558 50 657 54 496 53 843 52 981 50 935 49 552 48 784 49 506
Utveckling av elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2005-2016, Index år 2005=100

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 100 111 98 99 85 93 106 101 105 99 98 101
Uppsala län 100 97 93 84 99 47 66 53 39 36 44 47
Södermanlands län 100 79 95 94 69 78 76 60 59 57 73 61
Östergötlands län 100 98 96 89 87 89 87 83 83 80 79 84
Jönköpings län 100 85 89 90 83 85 85 85 82 81 80 84
Kronobergs län 100 103 86 83 74 239 23 220 224 216 213 202
Kalmar län 100 90 102 104 98 52 57 58 58 59 55 60
Gotlands län 100 101 100 103 85 85 86 94 19 93 .. 102
Blekinge län 100 95 85 82 80 44 44 53 52 .. 46 47
Skåne län 100 99 98 96 82 87 81 82 82 78 75 75
Hallands län 100 102 105 100 93 87 89 88 70 .. 62 66
Västra Götalands län 100 97 97 93 77 74 79 74 73 73 75 73
Värmlands län 100 114 110 99 113 106 87 88 75 84 86 85
Örebro län 100 109 100 133 174 207 90 88 87 87 86 88
Västmanlands län 100 99 99 97 78 85 91 85 82 80 77 75
Dalarnas län 100 118 122 119 82 115 114 107 106 93 91 96
Gävleborgs län 100 89 99 94 84 105 115 122 96 96 95 95
Västernorrlands län 100 103 106 100 88 95 103 106 104 97 90 93
Jämtlands län 100 105 106 105 97 91 84 89 85 75 .. 58
Västerbottens län 100 100 104 100 92 93 98 98 97 97 95 95
Norrbottens län 100 103 111 114 104 126 127 131 136 136 131 136
Riket 100 101 102 100 89 96 95 93 90 87 86 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta