Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2017-12-04
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2016. GWh

Region GWh
Stockholms län 12 507
Uppsala län 2 452
Södermanlands län 1 601
Östergötlands län 3 388
Jönköpings län 1 844
Kronobergs län 1 165
Kalmar län 1 278
Gotlands län 216
Blekinge län 486
Skåne län 5 861
Hallands län 981
Västra Götalands län 7 385
Värmlands län 1 482
Örebro län 1 871
Västmanlands län 2 255
Dalarnas län 1 460
Gävleborgs län 2 086
Västernorrlands län 1 439
Jämtlands län 799
Västerbottens län 1 990
Norrbottens län 2 041
Riket 54 588
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2006-2016. GWh

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 12 196 11 958 11 919 12 453 14 732 12 496 13 530 12 041 11 912 12 302 12 507
Uppsala län 2 247 2 396 2 344 2 549 2 941 2 369 2 580 2 485 2 376 2 363 2 452
Södermanlands län 1 397 1 360 1 342 1 706 1 718 1 459 1 669 1 636 1 495 1 501 1 601
Östergötlands län 2 927 3 290 3 245 3 669 3 856 3 260 3 661 3 389 3 160 3 217 3 388
Jönköpings län 1 329 1 538 1 453 1 935 2 013 1 720 1 899 1 895 1 716 1 762 1 844
Kronobergs län 938 1 007 994 1 149 1 315 1 183 1 255 1 220 1 122 1 175 1 165
Kalmar län 1 024 1 026 1 028 1 235 1 441 1 233 1 231 1 250 1 148 1 183 1 278
Gotlands län 141 177 173 229 249 223 230 66 210 202 216
Blekinge län 382 229 342 244 346 321 459 466 445 522 486
Skåne län 5 900 5 245 5 245 5 201 7 012 6 113 5 881 5 815 5 348 5 507 5 861
Hallands län 344 718 802 701 713 577 841 802 873 925 981
Västra Götalands län 6 169 5 518 5 786 6 636 7 918 7 282 7 556 7 462 6 839 6 986 7 385
Värmlands län 1 338 1 369 1 390 1 594 1 791 1 415 1 282 1 292 1 352 1 447 1 482
Örebro län 1 703 1 770 1 836 2 199 2 324 1 801 1 934 1 859 1 732 1 655 1 871
Västmanlands län 2 285 2 291 2 264 2 424 2 662 2 228 2 374 2 234 2 162 2 115 2 255
Dalarnas län 1 119 1 179 1 136 1 505 2 029 1 324 1 411 1 353 1 304 1 385 1 460
Gävleborgs län 2 089 1 839 1 547 1 644 1 664 1 401 1 490 1 774 1 822 1 993 2 086
Västernorrlands län 1 394 1 495 1 062 2 594 2 314 1 932 1 636 1 489 1 411 1 351 1 439
Jämtlands län 660 688 736 724 914 717 855 796 778 742 799
Västerbottens län 1 563 1 763 1 876 2 011 2 159 1 833 1 952 1 910 1 859 1 813 1 990
Norrbottens län 1 685 1 616 1 749 1 882 2 153 1 896 2 098 2 017 1 940 1 916 2 041
Riket 48 830 48 473 48 269 54 283 62 266 52 781 55 821 53 251 51 003 52 062 54 588
Utveckling av bruttoproduktion av fjärrvärme 2006-2016. Index år 2006=100

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 100 98 98 102 121 102 111 99 98 101 103
Uppsala län 100 107 104 113 131 105 115 111 106 105 109
Södermanlands län 100 97 96 122 123 104 119 117 107 107 115
Östergötlands län 100 112 111 125 132 111 125 116 108 110 116
Jönköpings län 100 116 109 146 151 129 143 143 129 133 139
Kronobergs län 100 107 106 122 140 126 134 130 120 125 124
Kalmar län 100 100 100 121 141 120 120 122 112 116 125
Gotlands län 100 126 123 162 177 158 163 47 149 143 153
Blekinge län 100 60 90 64 91 84 120 122 116 137 127
Skåne län 100 89 89 88 119 104 100 99 91 93 99
Hallands län 100 209 233 204 207 168 244 233 254 269 285
Västra Götalands län 100 89 94 108 128 118 122 121 111 113 120
Värmlands län 100 102 104 119 134 106 96 97 101 108 111
Örebro län 100 104 108 129 136 106 114 109 102 97 110
Västmanlands län 100 100 99 106 116 98 104 98 95 93 99
Dalarnas län 100 105 102 134 181 118 126 121 117 124 130
Gävleborgs län 100 88 74 79 80 67 71 85 87 95 100
Västernorrlands län 100 107 76 186 166 139 117 107 101 97 103
Jämtlands län 100 104 112 110 138 109 130 121 118 112 121
Västerbottens län 100 113 120 129 138 117 125 122 119 116 127
Norrbottens län 100 96 104 112 128 113 125 120 115 114 121
Riket 100 99 99 111 128 108 114 109 104 107 112

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta