Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2019-12-09
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2018. GWh

Region GWh
Stockholms län 12 373
Uppsala län 2 473
Södermanlands län 1 608
Östergötlands län 3 257
Jönköpings län 1 936
Kronobergs län 1 086
Kalmar län 1 308
Gotlands län 200
Blekinge län 486
Skåne län 5 744
Hallands län 932
Västra Götalands län 7 232
Värmlands län 1 335
Örebro län 1 849
Västmanlands län 2 256
Dalarnas län 1 316
Gävleborgs län 2 015
Västernorrlands län 1 391
Jämtlands län 785
Västerbottens län 1 975
Norrbottens län 2 116
Riket 53 673
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2008-2018. GWh

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 11 919 12 453 14 732 12 496 13 530 12 041 11 912 12 302 12 507 12 337 12 373
Uppsala län 2 344 2 549 2 941 2 369 2 580 2 485 2 376 2 363 2 452 2 480 2 473
Södermanlands län 1 342 1 706 1 718 1 459 1 669 1 636 1 495 1 501 1 601 1 576 1 608
Östergötlands län 3 245 3 669 3 856 3 260 3 661 3 389 3 160 3 217 3 388 3 207 3 257
Jönköpings län 1 453 1 935 2 013 1 720 1 899 1 895 1 716 1 762 1 844 1 861 1 936
Kronobergs län 994 1 149 1 315 1 183 1 255 1 220 1 122 1 175 1 165 1 138 1 086
Kalmar län 1 028 1 235 1 441 1 233 1 231 1 250 1 148 1 183 1 278 1 260 1 308
Gotlands län 173 229 249 223 230 66 210 202 216 205 200
Blekinge län 342 244 346 321 459 466 445 522 486 491 486
Skåne län 5 245 5 201 7 012 6 113 5 881 5 815 5 348 5 507 5 861 5 834 5 744
Hallands län 802 701 713 577 841 802 873 925 981 953 932
Västra Götalands län 5 786 6 636 7 918 7 282 7 556 7 462 6 839 6 986 7 385 7 165 7 232
Värmlands län 1 390 1 594 1 791 1 415 1 282 1 292 1 352 1 447 1 482 1 324 1 335
Örebro län 1 836 2 199 2 324 1 801 1 934 1 859 1 732 1 655 1 871 1 782 1 849
Västmanlands län 2 264 2 424 2 662 2 228 2 374 2 234 2 162 2 115 2 255 2 146 2 256
Dalarnas län 1 136 1 505 2 029 1 324 1 411 1 353 1 304 1 385 1 460 1 373 1 316
Gävleborgs län 1 547 1 644 1 664 1 401 1 490 1 774 1 822 1 993 2 086 2 059 2 015
Västernorrlands län 1 062 2 594 2 314 1 932 1 636 1 489 1 411 1 351 1 439 1 449 1 391
Jämtlands län 736 724 914 717 855 796 778 742 799 804 785
Västerbottens län 1 876 2 011 2 159 1 833 1 952 1 910 1 859 1 813 1 990 1 998 1 975
Norrbottens län 1 749 1 882 2 153 1 896 2 098 2 017 1 940 1 916 2 041 2 078 2 116
Riket 48 269 54 283 62 266 52 781 55 821 53 251 51 003 52 062 54 588 53 519 53 673
Utveckling av bruttoproduktion av fjärrvärme 2008-2018. Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 100 104 124 105 114 101 100 103 105 104 104
Uppsala län 100 109 125 101 110 106 101 101 105 106 106
Södermanlands län 100 127 128 109 124 122 111 112 119 117 120
Östergötlands län 100 113 119 100 113 104 97 99 104 99 100
Jönköpings län 100 133 139 118 131 130 118 121 127 128 133
Kronobergs län 100 116 132 119 126 123 113 118 117 114 109
Kalmar län 100 120 140 120 120 122 112 115 124 123 127
Gotlands län 100 132 144 129 133 38 121 117 125 118 116
Blekinge län 100 71 101 94 134 136 130 153 142 144 142
Skåne län 100 99 134 117 112 111 102 105 112 111 110
Hallands län 100 87 89 72 105 100 109 115 122 119 116
Västra Götalands län 100 115 137 126 131 129 118 121 128 124 125
Värmlands län 100 115 129 102 92 93 97 104 107 95 96
Örebro län 100 120 127 98 105 101 94 90 102 97 101
Västmanlands län 100 107 118 98 105 99 95 93 100 95 100
Dalarnas län 100 132 179 117 124 119 115 122 129 121 116
Gävleborgs län 100 106 108 91 96 115 118 129 135 133 130
Västernorrlands län 100 244 218 182 154 140 133 127 135 136 131
Jämtlands län 100 98 124 97 116 108 106 101 109 109 107
Västerbottens län 100 107 115 98 104 102 99 97 106 107 105
Norrbottens län 100 108 123 108 120 115 111 110 117 119 121
Riket 100 112 129 109 116 110 106 108 113 111 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta