Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Södermanlands län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

379

335

304

292

Tumörer

250

275

221

241

Andningsorganens sjukdomar

85

98

73

65

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

43

73

38

64

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

85

45

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

53

40

64

48

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

32

35

27

29

Matsmältningsorganens sjukdomar

34

32

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

25

25

23

21

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

24

20

32

24

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

20

16

14

15

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

3

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

3

6

3

Vissa perinatala tillstånd

1

3

1

1

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

2

3

2

Hudens och underhudens sjukdomar

2

1

2

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

1

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 047

1 007

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta