Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2020-01-20
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2019

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Stockholm-Skavsta 2 296 310 100
Södermanlands län 2 296 310 100
Passagerare per flygplats 2000-2019

År Stockholm-Skavsta Totalt Södermanlands län
2000 271 778 271 778
2001 252 619 252 619
2002 319 123 319 123
2003 974 716 974 716
2004 1 346 811 1 346 811
2005 1 741 301 1 741 301
2006 1 773 330 1 773 330
2007 1 994 512 1 994 512
2008 2 479 646 2 479 646
2009 2 524 633 2 524 633
2010 2 507 772 2 507 772
2011 2 581 639 2 581 639
2012 2 317 589 2 317 589
2013 2 156 040 2 156 040
2014 1 657 335 1 657 335
2015 1 811 730 1 811 730
2016 2 025 055 2 025 055
2017 2 127 761 2 127 761
2018 2 213 970 2 213 970
2019 2 296 310 2 296 310
Passagerare per flygplats 2000-2019

År Stockholm-Skavsta Totalt Södermanlands län
2000 100 100
2001 93 93
2002 117 117
2003 359 359
2004 496 496
2005 641 641
2006 652 652
2007 734 734
2008 912 912
2009 929 929
2010 923 923
2011 950 950
2012 853 853
2013 793 793
2014 610 610
2015 667 667
2016 745 745
2017 783 783
2018 815 815
2019 845 845

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta