Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 366
Flen -
Gnesta 1 226
Katrineholm 1 485
Nyköping 1 321
Oxelösund 1 216
Strängnäs 1 046
Trosa 1 111
Vingåker 1 420
Södermanlands län 1 274
Riket 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 1 367 1 326 1 235 1 244 1 199 1 313 1 283 1 230 1 203 1 332 1 366
Flen 845 918 887 944 903 942 1 015 1 008 1 014 1 103 -
Gnesta 657 630 707 780 898 899 858 875 894 1 093 1 226
Katrineholm 1 344 1 240 1 318 1 302 1 257 1 359 1 336 1 325 1 336 1 381 1 485
Nyköping 821 815 858 868 886 971 909 1 002 1 035 1 085 1 321
Oxelösund 998 969 990 989 1 065 1 090 1 071 1 118 1 151 1 211 1 216
Strängnäs 828 854 844 835 883 929 998 1 035 1 027 1 056 1 046
Trosa 778 865 917 854 919 823 1 146 1 095 1 109 1 205 1 111
Vingåker 1 004 940 970 1 020 1 049 1 126 1 122 1 201 1 161 1 256 1 420
Södermanlands län 960 951 970 982 1 007 1 050 1 082 1 099 1 103 1 192 1 274
Riket 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 97 90 91 88 96 94 90 88 97 100
Flen 100 109 105 112 107 111 120 119 120 131 -
Gnesta 100 96 108 119 137 137 131 133 136 166 187
Katrineholm 100 92 98 97 94 101 99 99 99 103 110
Nyköping 100 99 105 106 108 118 111 122 126 132 161
Oxelösund 100 97 99 99 107 109 107 112 115 121 122
Strängnäs 100 103 102 101 107 112 121 125 124 128 126
Trosa 100 111 118 110 118 106 147 141 143 155 143
Vingåker 100 94 97 102 104 112 112 120 116 125 141
Södermanlands län 100 99 101 102 105 109 113 114 115 124 133
Riket 100 100 102 104 108 109 112 113 118 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta