Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, 3 per invånare har Flens kommun. Flest lån per invånare har Oxelösunds kommun med 8 lån per invånare. Genomsnittligt antal lån för länet är 5 lån per invånare.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2018

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Eskilstuna 4
Flen 3
Gnesta 5
Katrineholm 5
Nyköping 7
Oxelösund 8
Strängnäs 5
Trosa 4
Vingåker 5
Södermanlands län 5
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 8 11 7 6 6 5 6 5 5 5 5 4 4
Flen 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3
Gnesta 6 11 7 6 6 6 6 6 5 7 7 5 5
Katrineholm 8 9 8 8 7 7 6 8 8 9 7 6 5
Nyköping 9 8 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7
Oxelösund 7 12 7 9 7 8 7 7 7 7 7 7 8
Strängnäs 5 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5
Trosa 7 9 6 8 4 6 5 6 6 5 6 5 4
Vingåker 7 12 7 6 6 6 7 7 6 6 5 5 5
Södermanlands län 8 10 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5
Riket 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 141 85 81 69 66 75 62 60 60 57 52 48
Flen 100 100 102 101 96 93 96 92 85 73 69 61 53
Gnesta 100 178 111 90 87 89 89 89 84 107 105 82 86
Katrineholm 100 118 95 95 91 87 76 94 94 115 88 81 59
Nyköping 100 88 108 108 105 101 97 99 93 86 83 77 73
Oxelösund 100 177 111 143 113 126 107 100 107 106 103 103 114
Strängnäs 100 154 102 100 102 111 114 116 120 118 114 108 98
Trosa 100 128 85 117 57 93 79 85 81 69 84 68 57
Vingåker 100 164 97 87 86 88 90 92 85 77 75 72 69
Södermanlands län 100 136 96 95 86 86 86 84 83 82 77 70 64
Riket 101 97 99 99 95 95 92 90 .. 101 79 75 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta