Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, 3 per invånare har Flens kommun. Flest lån per invånare har Katrineholms och Nyköpings kommuner med 7 lån per invånare. Genomsnittligt antal lån för länet är 5 lån per invånare.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2019

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Eskilstuna 4
Flen 3
Gnesta 5
Katrineholm 7
Nyköping 7
Oxelösund 6
Strängnäs 5
Trosa 4
Vingåker 5
Södermanlands län 5
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 11 7 6 6 5 6 5 5 5 5 4 4 4
Flen 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3
Gnesta 11 7 6 6 6 6 6 5 7 7 5 5 5
Katrineholm 9 8 8 7 7 6 8 8 9 7 6 5 7
Nyköping 8 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7
Oxelösund 12 7 9 7 8 7 7 7 7 7 7 8 6
Strängnäs 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Trosa 9 6 8 4 6 5 6 6 5 6 5 4 4
Vingåker 12 7 6 6 6 7 7 6 6 5 5 5 5
Södermanlands län 10 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5
Riket 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 100 60 57 49 47 53 44 43 42 40 36 34 33
Flen 100 102 101 96 93 96 92 85 73 69 61 53 53
Gnesta 100 62 51 49 50 50 50 47 60 59 46 48 42
Katrineholm 100 81 81 77 74 65 80 80 98 75 69 50 74
Nyköping 100 123 123 120 115 110 113 106 98 94 88 83 84
Oxelösund 100 62 81 64 71 60 56 60 60 58 58 64 55
Strängnäs 100 66 65 66 72 74 76 78 76 74 70 64 59
Trosa 100 67 92 45 72 62 67 63 54 66 53 44 47
Vingåker 100 59 53 53 54 55 56 52 47 46 44 42 43
Södermanlands län 100 71 70 64 63 64 62 61 60 57 52 47 48
Riket 101 101 101 98 97 94 92 .. 104 82 77 74 73

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta