Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2018-05-23
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, 4 per invånare har Eskilstuna och Flen kommuner. Flest lån per invånare har Nyköping och Oxelösund kommuner med 7 lån per invånare. Genomsnittligt antal lån för länet är 5 lån per invånare.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2017

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Eskilstuna 4
Flen 4
Gnesta 5
Katrineholm 6
Nyköping 7
Oxelösund 7
Strängnäs 6
Trosa 5
Vingåker 5
Södermanlands län 5
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 9 8 11 7 6 6 5 6 5 5 5 5 4
Flen 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4
Gnesta 7 6 11 7 6 6 6 6 6 5 7 7 5
Katrineholm 8 8 9 8 8 7 7 6 8 8 9 7 6
Nyköping 9 9 8 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7
Oxelösund 10 7 12 7 9 7 8 7 7 7 7 7 7
Strängnäs 5 5 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Trosa 8 7 9 6 8 4 6 5 6 6 5 6 5
Vingåker 8 7 12 7 6 6 6 7 7 6 6 5 5
Södermanlands län 8 8 10 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5
Riket 8 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Index år 2005=100

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 100 92 130 78 75 64 61 69 57 56 55 52 47
Flen 100 91 91 93 92 88 84 88 84 78 67 63 56
Gnesta 100 91 163 101 82 80 81 82 81 77 98 96 75
Katrineholm 100 100 118 95 95 91 87 76 94 94 115 88 81
Nyköping 100 99 87 107 107 104 100 96 98 92 85 82 76
Oxelösund 100 67 119 74 96 76 85 72 67 72 71 70 69
Strängnäs 100 96 148 98 97 98 107 110 112 116 113 110 104
Trosa 100 88 113 75 103 50 82 70 75 72 61 74 60
Vingåker 100 92 152 90 80 80 82 83 85 79 71 69 67
Södermanlands län 100 94 127 90 90 81 81 81 79 78 77 72 66
Riket 101 97 95 96 96 93 92 89 88 .. 99 77 73

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta