Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Största branschen i länet sett till antal arbetsställen är näringarna inom fastighet, försäkring och kreditinstitut, där 27 procent av länets arbetsställen återfinns.

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Söderman-lands län

Riket            

Söderman-lands län

Riket

Areella

4 485

248 228

15,4

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

1 583

60 964

5,4

4,7

Byggindustri

3 111

106 321

10,7

8,3

Handel

3 447

143 506

11,9

11,2

Hotell och restaurang

857

34 595

2,9

2,7

Transport och kommunikation

725

31 782

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 928

351 224

27,3

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 491

101 698

8,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 425

205 864

15,2

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

29 052

1 284 182

100

100

Näringsgren okänd

222

7 926

 

 

Totalt

29 274

1 292 108

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta