Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2019, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Eskilstuna 22,02 10,83 32,85
Flen 22,27 10,83 33,10
Gnesta 22,12 10,83 32,95
Katrineholm 22,12 10,83 32,95
Nyköping 21,42 10,83 32,25
Oxelösund 22,22 10,83 33,05
Strängnäs 21,67 10,83 32,50
Trosa 21,60 10,83 32,43
Vingåker 22,67 10,83 33,50
Södermanlands län 21,89 10,83 32,72
Riket 20,70 11,49 32,19

Primärkommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

21,98

21,98

22,18

22,18

22,18

22,18

22,13

22,08

22,08

22,08

22,08

22,08

Flen

21,38

21,38

21,58

21,58

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

Gnesta

21,98

21,98

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

Katrineholm

21,98

21,98

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

Nyköping

21,28

21,28

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

Oxelösund

21,28

21,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

Strängnäs

20,63

21,53

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

Trosa

21,58

21,28

21,46

21,46

21,26

21,26

21,26

21,26

21,26

21,66

21,66

21,66

Vingåker

21,78

22,53

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

Södermanlands län

21,58

21,70

21,94

21,93

21,96

21,96

21,95

21,93

21,93

21,95

21,95

21,95

Riket

20,71

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,74

                         

Landstingskommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Södermanlands län

9,72

9,72

10,37

10,17

10,17

10,17

10,77

10,77

10,77

10,77

10,77

10,77

Riket

10,78

10,73

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,39

11,39

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Primärkommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

21,98

21,98

22,18

22,18

22,18

22,18

22,13

22,08

22,08

22,08

22,08

22,08

Flen

21,38

21,38

21,58

21,58

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

22,33

Gnesta

21,98

21,98

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

Katrineholm

21,98

21,98

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

Nyköping

21,28

21,28

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

21,48

Oxelösund

21,28

21,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

22,28

Strängnäs

20,63

21,53

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

Trosa

21,58

21,28

21,46

21,46

21,26

21,26

21,26

21,26

21,26

21,66

21,66

21,66

Vingåker

21,78

22,53

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

Södermanlands län

21,58

21,70

21,94

21,93

21,96

21,96

21,95

21,93

21,93

21,95

21,95

21,95

Riket

20,71

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,74

                         

Landstingskommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Södermanlands län

9,72

9,72

10,37

10,17

10,17

10,17

10,77

10,77

10,77

10,77

10,77

10,77

Riket

10,78

10,73

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,39

11,39

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2008-2019. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

100

100

101

101

101

101

101

100

100

100

100

100

Flen

100

100

101

101

104

104

104

104

104

104

104

104

Gnesta

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Katrineholm

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Nyköping

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Oxelösund

100

100

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

Strängnäs

100

104

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

Trosa

100

99

99

99

99

99

99

99

99

100

100

100

Vingåker

100

103

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

Södermanlands län

100

101

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Riket

100

100

100

100

99

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2008-2019. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Södermanlands län

100

100

107

105

105

105

111

111

111

111

111

111

Riket

100

100

100

100

100

102

103

104

105

105

106

106

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta