Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2020, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 192,2 87
Flen 178,3 81
Gnesta 203,9 92
Katrineholm 187,7 85
Nyköping 211,6 96
Oxelösund 200,7 91
Strängnäs 222,1 100
Trosa 231,5 105
Vingåker 180,8 82
Södermanlands län 200,4 91
Riket 221,1 100
Skattekraft 2009-2020. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 151,4 157,3 156,7 157,4 159,7 164,0 168,6 170,6 176,4 182,2 187,7 192,2
Flen 147,4 153,2 152,8 155,1 155,5 159,2 161,3 162,3 166,4 168,7 173,3 178,3
Gnesta 155,8 163,3 162,8 169,4 173,9 177,5 183,1 184,2 190,1 194,9 201,1 203,9
Katrineholm 147,8 154,3 154,9 156,4 159,6 164,6 166,3 168,9 175,7 183,0 186,4 187,7
Nyköping 163,5 172,3 173,0 174,6 178,0 183,2 186,7 190,0 196,2 202,1 207,5 211,6
Oxelösund 173,1 181,7 182,0 180,2 180,8 184,7 184,3 187,0 192,1 193,4 198,2 200,7
Strängnäs 169,1 176,8 177,6 181,9 185,3 190,7 195,8 198,0 206,4 213,7 219,7 222,1
Trosa 181,3 184,5 188,4 195,7 200,3 205,0 205,8 208,8 216,1 221,5 224,8 231,5
Vingåker 143,0 150,6 151,3 153,3 155,9 158,8 161,0 161,6 169,1 172,1 176,7 180,8
Södermanlands län 157,2 164,0 164,3 166,3 169,0 173,6 177,2 179,5 185,7 191,4 196,6 200,4
Riket 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1
Utveckling av skattekraften 2009-2020. Index riket=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 92 91 90 89 89 88 89 88 87 87 87 87
Flen 89 89 88 88 86 86 85 84 82 81 80 81
Gnesta 94 94 94 96 97 96 96 95 94 93 93 92
Katrineholm 89 89 89 89 89 89 87 87 87 88 87 85
Nyköping 99 100 100 99 99 99 98 98 97 97 96 96
Oxelösund 105 105 105 102 100 99 97 96 95 93 92 91
Strängnäs 102 102 102 103 103 103 103 102 102 102 102 100
Trosa 110 107 108 111 111 110 108 108 107 106 104 105
Vingåker 86 87 87 87 87 85 85 83 84 82 82 82
Södermanlands län 95 95 95 94 94 93 93 92 92 92 91 91
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta