Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 21 118
Flen -
Gnesta 20 799
Katrineholm 25 180
Nyköping 21 937
Oxelösund 23 725
Strängnäs 19 188
Trosa 17 564
Vingåker 25 237
Södermanlands län 21 843
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 16 373 15 762 16 624 17 027 17 470 18 022 18 695 19 724 19 919 20 468 21 118
Flen 17 181 18 237 19 090 18 551 20 237 20 913 21 848 22 820 22 958 25 181 -
Gnesta 14 641 15 049 15 862 17 473 18 231 19 353 19 165 19 234 19 134 18 015 20 799
Katrineholm 17 479 17 438 18 482 18 603 19 459 19 952 20 877 21 986 22 761 24 385 25 180
Nyköping 15 679 15 481 16 994 17 905 17 909 18 315 18 476 19 072 19 418 21 124 21 937
Oxelösund 14 549 14 892 16 027 17 655 19 052 19 992 20 679 21 172 21 841 22 642 23 725
Strängnäs 13 188 13 850 14 766 15 647 16 456 17 217 17 689 18 366 18 689 18 806 19 188
Trosa 12 870 13 489 14 450 15 022 15 201 15 030 15 537 16 892 17 682 17 533 17 564
Vingåker 18 287 18 910 18 923 19 335 20 106 20 670 21 151 22 632 23 356 24 816 25 237
Södermanlands län 15 583 15 901 16 802 17 469 18 236 18 829 19 346 20 211 20 640 21 441 21 843
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 96 102 104 107 110 114 120 122 125 129
Flen 100 106 111 108 118 122 127 133 134 147 -
Gnesta 100 103 108 119 125 132 131 131 131 123 142
Katrineholm 100 100 106 106 111 114 119 126 130 140 144
Nyköping 100 99 108 114 114 117 118 122 124 135 140
Oxelösund 100 102 110 121 131 137 142 146 150 156 163
Strängnäs 100 105 112 119 125 131 134 139 142 143 145
Trosa 100 105 112 117 118 117 121 131 137 136 136
Vingåker 100 103 103 106 110 113 116 124 128 136 138
Södermanlands län 100 102 108 112 117 121 124 130 132 138 140
Riket 100 101 103 106 110 113 116 120 123 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta