Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 113 576
Flen -
Gnesta 113 862
Katrineholm 122 077
Nyköping 112 111
Oxelösund 110 182
Strängnäs 102 218
Trosa 120 797
Vingåker 128 142
Södermanlands län 115 371
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 77 398 77 841 79 039 81 459 84 411 89 871 93 925 96 349 104 257 105 447 113 576
Flen 84 630 84 742 87 056 85 555 89 569 93 736 93 633 99 506 111 996 115 549 -
Gnesta 83 063 88 046 81 587 102 234 115 518 114 864 116 576 116 860 121 386 112 750 113 862
Katrineholm 94 038 96 405 93 803 87 141 97 990 89 067 95 532 103 575 105 149 114 984 122 077
Nyköping 82 565 85 338 90 559 90 332 91 531 93 407 97 756 97 775 97 566 104 322 112 111
Oxelösund 94 273 86 673 96 537 95 546 96 686 89 459 90 290 87 005 103 626 106 163 110 182
Strängnäs 80 473 82 640 85 086 86 942 91 139 94 359 94 111 93 064 96 555 100 018 102 218
Trosa 84 405 79 294 88 931 90 722 91 930 98 931 101 173 105 460 103 009 110 339 120 797
Vingåker 90 834 95 991 99 398 95 785 97 411 91 419 91 222 90 840 106 046 117 938 128 142
Södermanlands län 85 742 86 330 89 111 90 635 95 132 95 013 97 135 98 937 105 510 109 723 115 371
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 101 102 105 109 116 121 124 135 136 147
Flen 100 100 103 101 106 111 111 118 132 137 -
Gnesta 100 106 98 123 139 138 140 141 146 136 137
Katrineholm 100 103 100 93 104 95 102 110 112 122 130
Nyköping 100 103 110 109 111 113 118 118 118 126 136
Oxelösund 100 92 102 101 103 95 96 92 110 113 117
Strängnäs 100 103 106 108 113 117 117 116 120 124 127
Trosa 100 94 105 107 109 117 120 125 122 131 143
Vingåker 100 106 109 105 107 101 100 100 117 130 141
Södermanlands län 100 101 104 106 111 111 113 115 123 128 135
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta