Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-12-12
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

201901

129 487

129 487

201902

128 211

128 211

201903

144 506

144 506

201904

219 737

219 737

201905

223 215

223 215

201906

226 999

226 999

201907

250 917

250 917

201908

231 913

231 913

201909

214 689

214 689

201910

214 992

214 992

201911

150 431

150 431

201912

 

 

2019 Totalt

2 135 097

2 135 097

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

201801

131 031

131 031

201802

127 017

127 017

201803

150 377

150 377

201804

207 518

207 518

201805

211 947

211 947

201806

220 985

220 985

201807

243 759

243 759

201808

216 536

216 536

201809

209 193

209 193

201810

210 212

210 212

201811

141 074

141 074

201812

144 321

144 321

2018 Totalt

2 213 970

2 213 970

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta