Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2020-07-13
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

202001

145 221

145 221

202002

142 397

142 397

202003

59 767

59 767

202004

2 054

2 054

202005

3 245

3 245

202006

8 430

8 430

202007

 

 

202008

 

 

202009

 

 

202010

 

 

202011

 

 

202012

 

 

2020 Totalt

361 114

361 114

     

Månad

Flygplats

Södermanlands län

Stockholm-Skavsta

201901

129 487

129 487

201902

128 211

128 211

201903

144 506

144 506

201904

219 737

219 737

201905

223 215

223 215

201906

226 999

226 999

201907

250 917

250 917

201908

231 913

231 913

201909

214 689

214 689

201910

214 992

214 992

201911

150 431

150 431

201912

161 213

161 213

2019 Totalt

2 296 310

2 296 310

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta