Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2018-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2018

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Eskilstuna

64 056

3 969

6,2

2 775

4,3

3 016

4,7

2 872

4,5

Flen

9 075

639

7,0

197

2,2

379

4,2

578

6,4

Gnesta

6 367

359

5,6

195

3,1

69

1,1

215

3,4

Katrineholm

19 997

1 225

6,1

538

2,7

715

3,6

1 097

5,5

Nyköping

32 095

1 894

5,9

859

2,7

904

2,8

1 241

3,9

Oxelösund

6 565

316

4,8

105

1,6

374

5,7

292

4,4

Strängnäs

20 622

1 259

6,1

589

2,9

482

2,3

632

3,1

Trosa

7 522

469

6,2

192

2,6

166

2,2

259

3,4

Vingåker

5 050

349

6,9

111

2,2

146

2,9

253

5,0

Södermanlands län

171 349

10 479

6,1

5 561

3,2

6 251

3,6

7 439

4,3

Riket

6 260 368

337 350

5,4

345 737

5,5

160 267

2,6

245 952

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta