Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Eskilstuna 1 274 69,8 79,8 219,8
Flen 181 56,4 71,8 212,8
Gnesta 135 65,2 83,7 208,9
Katrineholm 440 65,5 72,5 206,8
Nyköping 680 72,4 84,0 218,4
Oxelösund 109 55,0 78,9 194,6
Strängnäs 454 71,6 85,5 226,8
Trosa 145 76,6 88,3 236,4
Vingåker 94 44,7 58,5 174,8
Södermanlands län 3 512 68,3 79,9 216,7
Riket 112 731 75,5 84,3 229,8
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Eskilstuna 73,9 75,1 75,5 73,6 78,0 77,0 69,8
Flen 63,0 62,0 53,4 60,7 72,2 65,1 56,4
Gnesta 73,5 84,1 66,7 69,4 82,6 73,8 65,2
Katrineholm 61,7 63,2 68,6 70,9 74,3 79,4 65,5
Nyköping 80,2 74,9 75,2 74,2 75,2 74,1 72,4
Oxelösund 84,6 63,8 67,8 71,4 87,0 76,6 55,0
Strängnäs 77,8 80,4 78,5 75,6 79,5 74,9 71,6
Trosa 84,1 76,3 85,6 81,7 78,1 87,2 76,6
Vingåker 74,4 58,1 54,8 64,7 63,5 50,0 44,7
Södermanlands län 74,2 72,8 72,9 72,9 76,9 75,6 68,3
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Eskilstuna 100 102 102 100 106 104 94
Flen 100 98 85 96 115 103 90
Gnesta 100 114 91 94 112 100 89
Katrineholm 100 102 111 115 120 129 106
Nyköping 100 93 94 93 94 92 90
Oxelösund 100 75 80 84 103 91 65
Strängnäs 100 103 101 97 102 96 92
Trosa 100 91 102 97 93 104 91
Vingåker 100 78 74 87 85 67 60
Södermanlands län 100 98 98 98 104 102 92
Riket 100 101 100 101 104 104 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta