Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Eskilstuna

1 274

79,8

78,3

77,5

75,1

20,2

Flen

181

71,8

70,7

70,2

68,5

28,2

Gnesta

135

83,7

80,0

73,3

76,3

16,3

Katrineholm

440

72,5

72,0

70,7

69,8

27,5

Nyköping

680

84,0

82,4

80,1

77,1

16,0

Oxelösund

109

78,9

75,2

66,1

68,8

21,1

Strängnäs

454

85,5

81,9

79,5

79,3

14,5

Trosa

145

88,3

86,2

84,1

85,5

11,7

Vingåker

94

58,5

58,5

58,5

57,4

41,5

Södermanlands län

3 512

79,9

78,1

76,3

74,8

20,1

Riket

112 731

84,3

83,3

81,8

80,8

15,7

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Eskilstuna 86,0 82,6 84,4 82,5 79,4 82,1 79,8
Flen 81,0 78,3 68,0 80,7 73,7 79,9 71,8
Gnesta 86,7 89,8 85,3 81,5 88,7 80,0 83,7
Katrineholm 72,5 76,8 79,7 79,4 79,4 82,6 72,5
Nyköping 88,1 85,2 84,7 85,5 79,5 82,4 84,0
Oxelösund 100,0 84,5 77,0 81,8 82,4 81,2 78,9
Strängnäs 91,5 90,6 90,5 86,3 87,3 83,6 85,5
Trosa 91,3 84,2 89,7 89,7 86,5 92,9 88,3
Vingåker 87,2 62,8 59,1 78,8 59,4 51,4 58,5
Södermanlands län 85,8 82,6 82,9 83,2 80,1 81,8 79,9
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Eskilstuna 100 96 98 96 92 95 93
Flen 100 97 84 100 91 99 89
Gnesta 100 104 98 94 102 92 97
Katrineholm 100 106 110 110 110 114 100
Nyköping 100 97 96 97 90 94 95
Oxelösund 100 85 77 82 82 81 79
Strängnäs 100 99 99 94 95 91 93
Trosa 100 92 98 98 95 102 97
Vingåker 100 72 68 90 68 59 67
Södermanlands län 100 96 97 97 93 95 93
Riket 100 99 98 100 94 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta