Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Högskoleutbildningar i länet

Högskoleutbildningar i länet

Senast uppdaterad 2017-12-18
Förklaring
Uppgifterna sammanställs från individuppgifter avseende studiedeltagande m.m. höstterminen varje år. Uppgifter hämtas från CSN och SCB-register. I tabellen redovisas antal studerande i grundläggande högskoleutbildning efter studieort och studieortens (-kommunens) läge i förhållande till folkbokföringsorten (-kommunen). Tabellen speglar inte entydigt hur stor andel av de studerande som bor på studieorten, eftersom det förekommer att studerande flyttar till studieorten utan att anmäla flyttning (ändra folkbokföringsort).

Grundläggande och avancerad högskoleutbildning i länet höstterminen 2016

         

Studieort (kommun)

Antal studenter

därav Folkbokföringsort 2016-12-31

Samma kommun som studieorten

Annan kommun i samma län

Annat län

Eskilstuna

3 021

1 547

283

1 191

Flen

26

26

 

 

Gnesta

19

19

 

 

Katrineholm

81

79

 

2

Nyköping

250

183

26

41

Oxelösund

17

17

 

 

Strängnäs

88

88

 

 

Trosa

31

31

 

 

Vingåker

15

15

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta