Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Eskilstuna 55,9 39,0 47,5
Flen 42,6 40,0 41,2
Gnesta 41,9 27,0 33,8
Katrineholm 41,3 29,1 35,6
Nyköping 44,8 31,3 38,0
Oxelösund 31,1 18,4 25,3
Strängnäs 52,0 32,5 42,5
Trosa 28,3 35,6 31,4
Vingåker 34,4 10,8 21,7
Södermanlands län 47,1 33,3 40,2
Riket 51,4 39,5 45,5
Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Eskilstuna

46,3

43,3

44,3

53,6

45,6

45,4

43,3

48,5

51,1

52,3

55,9

Flen

42,6

37,0

47,1

51,9

38,9

47,5

46,2

47,4

38,7

37,5

42,6

Gnesta

35,6

40,0

42,0

41,8

25,0

43,2

42,6

34,5

37,7

33,3

41,9

Katrineholm

43,8

44,5

48,6

44,0

42,8

46,3

42,2

42,1

38,5

45,0

41,3

Nyköping

41,4

44,7

39,8

53,1

44,9

43,5

36,6

46,1

39,9

43,2

44,8

Oxelösund

28,6

46,5

43,5

38,2

45,6

31,6

34,5

32,6

36,2

19,5

31,1

Strängnäs

41,0

51,6

42,5

51,7

50,5

39,4

40,9

49,7

37,2

45,0

52,0

Trosa

42,0

43,1

53,7

34,4

39,4

29,6

45,7

43,0

53,1

31,0

28,3

Vingåker

27,8

29,3

38,0

29,3

30,9

41,2

21,7

29,4

24,4

34,2

34,4

Södermanlands län

42,3

43,7

43,9

49,4

43,8

43,1

40,8

45,5

43,1

44,6

47,1

Riket

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Eskilstuna

25,0

31,0

31,4

38,5

31,9

36,5

33,0

35,1

33,5

39,6

39,0

Flen

18,7

28,8

26,4

34,0

32,0

22,6

30,0

30,0

46,2

30,8

40,0

Gnesta

17,1

17,4

13,8

23,8

28,4

24,6

23,6

19,0

32,6

34,7

27,0

Katrineholm

27,5

27,5

29,9

32,9

29,6

29,3

28,2

27,4

32,4

26,4

29,1

Nyköping

25,1

30,7

33,1

27,8

29,0

23,6

27,4

28,1

37,3

28,1

31,3

Oxelösund

29,2

29,8

34,0

34,6

31,5

24,3

28,1

17,4

19,6

19,5

18,4

Strängnäs

33,1

31,5

33,3

32,8

32,4

32,4

40,4

35,1

35,5

25,9

32,5

Trosa

35,6

15,2

35,8

29,0

30,1

36,8

25,8

38,8

29,9

34,4

35,6

Vingåker

24,5

20,0

21,3

27,3

22,8

18,3

14,6

14,5

22,0

11,1

10,8

Södermanlands län

26,2

29,0

30,8

33,2

30,5

30,2

30,8

30,6

33,7

31,7

33,3

Riket

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Eskilstuna

100

94

96

116

99

98

94

105

110

113

121

Flen

100

87

110

122

91

112

108

111

91

88

100

Gnesta

100

112

118

117

70

121

120

97

106

94

118

Katrineholm

100

102

111

100

98

106

96

96

88

103

94

Nyköping

100

108

96

128

108

105

89

111

96

104

108

Oxelösund

100

163

152

134

159

110

121

114

127

68

109

Strängnäs

100

126

104

126

123

96

100

121

91

110

127

Trosa

100

103

128

82

94

70

109

102

126

74

67

Vingåker

100

105

137

105

111

148

78

106

88

123

124

Södermanlands län

100

103

104

117

104

102

96

107

102

105

111

Riket

100

103

105

109

104

102

101

102

106

108

109

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Eskilstuna

100

124

125

154

127

146

132

140

134

158

156

Flen

100

154

141

182

171

121

160

160

247

165

214

Gnesta

100

102

81

139

166

144

138

111

190

203

158

Katrineholm

100

100

109

120

108

107

102

100

118

96

106

Nyköping

100

122

132

111

115

94

109

112

149

112

125

Oxelösund

100

102

116

119

108

83

96

60

67

67

63

Strängnäs

100

95

101

99

98

98

122

106

107

78

98

Trosa

100

43

101

82

85

103

72

109

84

97

100

Vingåker

100

82

87

111

93

75

60

59

90

45

44

Södermanlands län

100

111

117

127

117

115

118

117

129

121

127

Riket

100

105

109

111

106

105

105

105

114

111

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta