Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andel övergångar till högre studier inom tre år bland de som avslutat gymnasiet 2013/14 är högst i Eskilstuna och Flens kommuner där 42,5 procent började högskola/universitet. Lägst är andelen övergångar från Vingåker kommun med 23,2 procent. Genomsnittet för Södermanlands län är 38,4 procent och genomsnttet för riket är 45,1 procent.

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Eskilstuna 51,1 33,5 42,5
Flen 38,7 46,2 42,5
Gnesta 37,7 32,6 35,4
Katrineholm 38,5 32,4 35,3
Nyköping 39,9 37,3 38,6
Oxelösund 36,2 19,6 28,1
Strängnäs 37,2 35,5 36,4
Trosa 53,1 29,9 39,7
Vingåker 24,4 22,0 23,2
Södermanlands län 43,1 33,7 38,4
Riket 49,9 40,0 45,1
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2003/2004-2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014
Eskilstuna 32,9 34,0 35,5 36,7 37,8 46,2 38,4 41,1 38,1 41,8 42,5
Flen 33,1 31,1 32,0 33,1 36,4 43,3 35,3 34,1 38,0 38,9 42,5
Gnesta 23,0 41,1 26,7 29,2 26,9 33,1 27,0 34,8 33,0 26,7 35,4
Katrineholm 39,3 32,0 35,7 36,3 39,8 38,3 36,7 37,7 35,8 34,9 35,3
Nyköping 40,6 34,4 33,5 37,4 36,4 40,6 36,4 33,6 32,2 36,4 38,6
Oxelösund 35,8 38,1 28,9 37,0 38,4 36,4 38,7 27,6 31,3 23,2 28,1
Strängnäs 37,0 37,3 37,3 41,5 38,3 41,8 41,7 28,8 40,7 42,4 36,4
Trosa 38,9 31,4 38,9 30,8 43,8 31,7 34,7 36,6 37,7 41,1 39,7
Vingåker 42,0 28,8 26,2 24,6 29,9 28,0 26,8 42,5 18,8 21,7 23,2
Södermanlands län 35,8 34,2 34,3 36,1 37,3 41,3 37,0 37,0 35,9 37,9 38,4
Riket 42,3 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 43,0 42,2 42,5 45,1
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2003/2004-2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2003/2004=100

Kommun/Region 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014
Eskilstuna 100 103 108 112 115 141 117 125 116 127 129
Flen 100 94 97 100 110 131 107 103 115 118 128
Gnesta 100 179 116 127 117 144 118 151 144 116 154
Katrineholm 100 81 91 92 101 97 93 96 91 89 90
Nyköping 100 85 83 92 90 100 90 83 79 90 95
Oxelösund 100 106 81 103 107 102 108 77 87 65 78
Strängnäs 100 101 101 112 103 113 113 78 110 115 98
Trosa 100 81 100 79 113 82 89 94 97 106 102
Vingåker 100 69 62 59 71 67 64 101 45 52 55
Södermanlands län 100 96 96 101 104 115 103 103 100 106 107
Riket 100 97 97 100 104 107 102 102 100 101 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta