Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andelen som börjar högre studier inom tre år efter gymnasieexamen var efter avgångsåret 2015/2016 lägre i Södermanlands län än genomsnittet för riket. OBS! Läsåret 1994/95 hade största delen av de som avslutade gymnasiet läst studieförberedande linjer. De yrkesförberedande linjerna förlängdes till treåriga utbildningar från att förut varit tvååriga. På grund av detta är andelen som fortsätter med högre studier högre än normalt detta avgångsår.

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Södermanlands län Riket
1988/1989 22,0 25,0
1989/1990 25,0 28,0
1990/1991 30,0 32,0
1991/1992 29,0 34,0
1992/1993 33,0 35,0
1993/1994 32,0 37,0
1994/1995 38,3 45,0
1995/1996 37,7 37,0
1996/1997 34,2 38,2
1997/1998 37,7 39,6
1998/1999 39,3 42,7
1999/2000 36,7 42,7
2000/2001 39,4 45,9
2001/2002 39,7 44,8
2002/2003 38,6 43,9
2003/2004 35,8 42,3
2004/2005 34,2 40,9
2005/2006 34,3 41,1
2006/2007 36,1 42,5
2007/2008 37,3 43,9
2008/2009 41,3 45,1
2009/2010 37,0 43,0
2010/2011 37,0 43,0
2011/2012 35,9 42,2
2012/2013 37,9 42,5
2013/2014 38,4 45,1
2014/2015 38,2 44,9
2015/2016 40,2 45,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta