Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Södermanlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal          

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

7 217

13,3

4 297

24,3

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

15 855

29,1

4 274

24,2

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

16 427

30,2

2 573

14,5

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

7 533

13,8

2 421

13,7

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

6 837

12,6

2 848

16,1

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

266

0,5

154

0,9

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

304

0,6

1 120

6,3

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

54 439

100

17 687

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Södermanlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

4 579

8,7

4 535

25,7

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

11 833

22,5

3 554

20,2

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

13 797

26,3

2 449

13,9

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

8 071

15,4

2 367

13,4

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

13 869

26,4

3 741

21,2

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

205

0,4

111

0,6

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

172

0,3

879

5,0

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

52 526

100

17 636

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta