Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Södermanlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal          

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

6 984

12,8

4 390

24,1

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

15 439

28,3

4 373

24,0

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

16 962

31,1

2 685

14,7

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

7 561

13,9

2 484

13,6

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

6 964

12,8

2 957

16,2

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

265

0,5

161

0,9

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

313

0,6

1 158

6,4

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

54 488

100

18 208

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Södermanlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

4 421

8,4

4 653

25,5

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

11 360

21,6

3 662

20,0

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

14 016

26,6

2 564

14,0

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

8 112

15,4

2 366

13,0

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

14 328

27,2

3 982

21,8

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

213

0,4

117

0,6

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

178

0,3

922

5,0

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

52 628

100

18 266

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta