Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baseras på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2018

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Enköping

801

3,7

529

2,4

1 330

6,1

Heby

183

2,9

146

2,3

329

5,1

Håbo

268

2,6

156

1,5

424

4,1

Knivsta

196

2,2

87

1,0

283

3,2

Tierp

432

4,4

387

3,9

819

8,3

Uppsala

3 731

3,5

2 348

2,2

6 078

5,7

Älvkarleby

179

4,1

265

6,0

444

10,1

Östhammar

198

1,9

198

1,9

396

3,8

Uppsala län

5 986

3,3

4 117

2,3

10 103

5,6

Riket

185 710

3,8

161 594

3,3

347 303

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta