Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2016

                 

Kvinnor

               

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Enköping

Heby

Håbo

Knivsta

Tierp

Uppsala

Älv- karleby

Öst- hammar

Enköping

6 718

19

291

13

1

1 075

 

3

Heby

57

1 637

1

13

22

855

2

1

Håbo

175

3

1 894

26

 

153

 

1

Knivsta

13

4

14

1 289

5

1 507

1

12

Tierp

5

19

2

17

2 586

1 084

84

163

Uppsala

345

146

58

526

220

43 095

20

344

Älvkarleby

1

 

 

1

156

72

828

36

Östhammar

5

2

 

7

76

1 181

2

3 428

                 

Män

               

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Enköping

Heby

Håbo

Knivsta

Tierp

Uppsala

Älv- karleby

Öst- hammar

Enköping

6 500

32

312

25

7

980

1

9

Heby

69

1 737

5

15

45

996

2

14

Håbo

178

1

1 645

12

 

163

 

2

Knivsta

26

3

16

1 177

5

1 192

2

14

Tierp

16

35

3

14

2 819

1 159

80

328

Uppsala

517

145

101

485

221

38 842

18

610

Älvkarleby

1

3

1

1

121

94

838

134

Östhammar

8

7

 

13

78

1 091

6

4 027

                 

Kvinnor och män

             

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Enköping

Heby

Håbo

Knivsta

Tierp

Uppsala

Älv- karleby

Öst- hammar

Enköping

13 218

51

603

38

8

2 055

1

12

Heby

126

3 374

6

28

67

1 851

4

15

Håbo

353

4

3 539

38

0

316

0

3

Knivsta

39

7

30

2 466

10

2 699

3

26

Tierp

21

54

5

31

5 405

2 243

164

491

Uppsala

862

291

159

1 011

441

81 937

38

954

Älvkarleby

2

3

1

2

277

166

1 666

170

Östhammar

13

9

0

20

154

2 272

8

7 455

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta