Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Uppsala län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 12 334 20 197 32 531
Gävleborgs län 1 352 1 733 3 085
Västmanlands län 1 143 1 400 2 543
Västra Götalands län 292 451 743
Skåne län 232 316 548
Dalarnas län 171 255 426
Södermanlands län 167 235 402
Östergötlands län 93 159 252
Örebro län 94 128 222
Västernorrlands län 88 113 201
Norrbottens län 68 124 192
Västerbottens län 69 115 184
Jönköpings län 70 102 172
Jämtlands län 73 86 159
Värmlands län 51 65 116
Kalmar län 43 62 105
Hallands län 42 48 90
Kronobergs län 29 38 67
Gotlands län 29 36 65
Blekinge län 15 28 43
Totalt 16 455 25 691 42 146

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta